Informa.es utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar la seva experiència de navegació i demanar dades anònims amb finalitats analítiques i estadístiques. En continuar la seva navegació entenem que accepta el seu ús conforme a la nostra Política de Cookies. Tancar

Política de contratació

PERFIL INFORMA D&B S.A. (SME)

Procediments i formes d'adjudicació 

INFORMA D&B S.A. (SME) (d'ara endavant INFORMA) és una societat anònima, participada majoritàriament (més d'un 51% del seu capital social) per la COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN S.A., COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.M.E.

La Companyia ha establert sobre la base legal esmentada unes Normes Internes amb un procediment general i objectiu d'adjudicació dels contractes, respectuós amb els següents principis

  • El principi de concurrència, que té com a objectiu aconseguir que tota persona interessada pugui participar en el procediment d'adjudicació d'un contracte, presentant una oferta o proposició.
  • El principi de publicitat que exigeix que pugui arribar a coneixement de la generalitat dels possibles interessats la convocatòria d'un procediment per a l'adjudicació
  • El principi de confidencialitat que exigeix que l'adjudicació apliqui els criteris de major discreció i prudència sense que la publicitat exigible menyscabi els interessos de l'adjudicatari.

Addicionalment a aquests principis, s'apliquen altres, com els de transparència, igualtat de tracte i no discriminació. Tota la informació sobre la contractació de la Companyia s'actualitza cada dia a la pàgina web de la Societat,

PERFIL /TRANSPARÈNCIA

Per tal d'assegurar la transparència de l'activitat contractual i l'accés públic a la informació i sense perjudici d'altres mitjans de publicitat que es decideixin voluntàriament la INFORMA D&B està difonent el seu Perfil de contractant:

  1. en la pàgina Web de la Companyia.
  2. Els anuncis de publicitat de contractació que eventualment pugui realitzar i en l'adjudicació dels mateixos.

Constitueixen punts de Contacte del Perfil:

Concursos

No hi ha Concursos en marxa

Adjudicacions

No hi ha Concursos adjudicats

Si desitja conèixer les “Normes internes de procediment aplicables a l’adjudicació de contractes” feu clic aquí.

Per a qualsevol dubte contactar amb el nostre Servei d’Atenció al Client al telèfon 902.176.076 o al fax 91 661 90 60 email: clientes@informa.es