Descobreixi més
Pujar

Informació de Persones

Informació de Persones

Els informes de persones amb impagaments compten amb informació d'InfoDeuda, el primer llistat de morositat de persones físiques per a ús de PIMEs i autònoms amb informació sobre els impagaments de persones. Un fitxer exclusiu per a clients d'Informa D&B


Fitxer de Morosos InfoDeuda

Com saber si un futur llogater té cap deute? Com saber si un autònom o particular apareix a alguna llista de morosos? Sol·licitar un informe de persones li permetrà saber si un client o possible client té càrregues o pagaments pendents al seu nom.

Si vol fer negocis amb un autònom o particular i necessita saber si figura a alguna llista de morosos, pot consultar l'Informe d'Impagaments de Persones i així comprovar si apareix a la llista de morosos d'InfoDeuda.

La informació continguda a l'Informe d'Impagaments de Persones s'obté de la llista de morosos d'InfoDeuda, un fitxer de morositat administrat per EXPERIAN BUREAU DE CRÉDITO, S.A., amb més de 1,2 milions de registres de persones físiques i un balanç total de deute impagat de més de 1.700 milions d'euros.

Fitxer de Morosos InfoDeuda

Què contenen els Informes de Persones amb Impagaments?

Si el NIF/NIE consultat està inclòs a la llista de morosos i té associats deutes o operacions impagades, al fitxer podrà obtenir-ne un resum complet, un apartat d'identificació, així com diferents detalls dels impagaments de la persona consultada:

 • Codi de l'operació
 • Producte del qual prové l'impagament
 • Tipus d'intervinent (titular, avalador, altres)
 • Nre. d'impagaments (si està disponible)
 • Import de l'impagament
 • Data primer impagament
 • Data darrer impagament
 • Situació
 • Detall de l'evolució de l'impagament

A més, podrà trobar una representació gràfica dels impagaments, la distribució dels imports pagats i el nombre d'operacions impagades per situació.

En cas que no hi hagi deutes associats al NIF/NIE consultat, obtindrà la verificació de que no hi ha operacions impagades registrades a la llista de morosos a la data i hora de la consulta.

Consulti un exemple d'informes de persones

Per poder comprovar que els nostres informes d'impagaments de persones contenen tota aquesta informació, podrà consultar-ne un exemple:

Exemple Informe de Persones

En aquest exemple podrà comprovar com s'ordena la informació del particular que compta amb impagaments dins del fitxer d'InfoDeuda, un llistat exclusiu d'Informa. Es tracta d'un arxiu senzill però complet sobre la informació de la persona que vol saber si té deutes pendents.


Què contenen els Informes de Persones amb Impagaments?

Què puc fer si aparec al fitxer d'InfoDeuda?

Si és vostè mateix qui apareix al llistat, podrà saber les dades per verificar com ha arribat a estar inclòs al llistat d'InfoDeuda. Consultant el llistat, podrà saber:

 • Qui l'ha inclòs
 • Quin import li reclamen
 • Quina entitat n'ha sol·licitat la inclusió
 • Data d'alta
 • Qui ha consultat les seves dades d'impagaments

Tenint aquesta informació, podrà sol·licitar la cancel·lació de la seva inscripció si compta amb les característiques següents:

 • Si el deute ha estat abonat i continua apareixent a l'arxiu

Si fa més de 6 anys que apareix al fitxer

 • No se li ha comunicat la informació per carta
 • L'import del deute és incorrecte o irreal
 • El deute no es pot demostrar
 • El deute no li pertany

En qualsevol d'aquests casos citats, podrà sol·licitar que s'esborri la seva informació a InfoDeuda.

Accedeixi ara als informes de persones amb impagaments per conèixer-ne l'estat o l'estat de qualsevol altre individu. Eviti riscos a les seves operacions comercials amb InfoDeuda

Què puc fer si aparec al fitxer d

Volem ajudar-li a prendre les millors decisions, per això tenim una àmplia gamma de solucions en funció de les teves necessitats

Sol·licita una demo