Descobreixi més
Pujar

Lead Scoring

Lead Scoring

Aconsegueixi un model predictiu personalitzat sobre la tendència d'un lead de transformar-se en una venda

Què és Lead Scoring i per a què serveix?

Lead Scoring és una solució SaaS que atorga un ràting als leads comercials per predir quins presenten més probabilitats de convertir-se en clients.

  • Com sap que un lead és bo?
  • Truca als millors leads abans que ho faci la competència?
  • Els millors leads van als millors agents?
  • Està limitant el seu creixement per la qualitat dels leads?
  • Sap quant li costa qualificar un lead?
Què és Lead Scoring i per a què serveix?

Avantatges de Lead Scoring

Solució personalitzada per a cada empresa

Fa servir algoritmes predictius basats en tecnologies de machine learning

Utilitza l'històric de leads de les empreses

Millora en un 35% de mitjana la ràtio de conversió dels leads

Redueix el cost dels seus processos comercials fins a un 25% gràcies a una millor eficiència comercial

Avantatges de Lead Scoring

Sol·liciti avui mateix una prova de concepte de Lead Scoring i optimitzi el seu procés comercial

SOL·LICITI UNA DEMO

Com funciona Lead Scoring?

  1. Scoring Assigna en temps real una probabilitat de conversió a venda de cada lead.
  2. Personalització L'scoring es retroalimenta de les dades pròpies, incrementant-ne així el rendiment de forma contínua.
  3. Plug&Play Lead Scoring és una solució SaaS fàcilment integrable a qualsevol plataforma de software CRM, Call-Center, Marketing Automation, etc.
Com funciona Lead Scoring?