Descobreixi més
Pujar

Market Insight

Market Insight

Prospecció analítica. Normalitzi la seva cartera de clients i obtingui un llistat de prospectes basat en les anàlisis de la seva cartera.


Anàlisi i actualització de la cartera de clients

Un equip d'especialistes normalitzarà la seva cartera de clients actual, per tal d'eliminar possibles duplicats, detectar empreses inactives i qualificar-la amb la darrera informació disponible a la base de dades (número DUNS, CIF, adreça, telèfon, persones de contacte, etc. incloent-hi el nostre exclusiu indicador de risc alt).

Conegui també com es distribueix la seva cartera de clients per sector d'activitat i diferents variables de mida (empleats, facturació...).

Anàlisi i actualització de la cartera de clients

Anàlisi de penetració al mercat potencial

Conegui el seu nivell de penetració actual, en funció de les variables més representatives de la seva cartera de clients. Identifiqui a quins segments té més presència i descobreixi'n el volum de prospectes disponibles.

Contrasti la seva presència de forma estadística, així com la disponibilitat de prospectes a la totalitat del mercat espanyol, o sobre un univers de comparació a la seva mida (províncies, sectors d'activitat, volum de facturació, etc).

Selecció de prospectes

Les anàlisis prèvies de la seva cartera de clients permeten obtenir un clar perfil del seu client tipus, mitjançant la creació d'un model estadístic amb la correlació de totes les variables representatives de la seva cartera de clients actual.

Aplicant aquest model al mercat potencial, obtindrà un llistat de prospectes de la mida que vulgui, ordenat d'1 a n, de manera que la seva força comercial pugui contactar de forma ordenada aquells prospectes amb més possibilitats de contractar.

El llistat de prospectes contindrà tota la informació de contacte actualitzada de la base de dades d'Informa D&B.

A més de les dades de contacte habituals, rebrà un indicador de Risc Alt per a aquells prospectes als quals Informa D&B qualifica amb Baixa Solvència, podent sol·licitar-ne l'exclusió del llistat final de prospectes.

Extraiem l’essència de la informació per al teu negoci

ESSENTIAL DATA MANAGEMENT

Sol·licita més informació