Descobreixi més
Pujar

Servei de Recobrament ICIRED

Servei de Recobrament ICIRED

Un fitxer de morositat connectat al sistema financer i empresarial on poder consultar informació sobre impagaments i reclamar-los de forma àgil i segura.

El servei de reclamació d'impagaments

Ara pot fer servir el servei de reclamació d'impagaments per a incloure els seus morosos al fitxer de morositat d'ICIRED.

ICIRED, filial d'Informa D&B, envia un requeriment de pagament al deutor, és a dir, una notificació certificada en la qual li sol·licita que es pagui el deute. Si no s'efectua el pagament, l'inclou al fitxer de morositat i li envia notificacions per tal de notificar-li-ho.

La publicació al fitxer implica una exposició pública del deute que pot ser consultada per qualsevol empresa o entitat financera espanyola, la qual cosa afavoreix l'acceleració del recobrament del deute.

Com funciona?

  1. Enviament de comunicacions amigables al deutor per SMS i correu electrònic.
  2. Enviament de requeriment formal de pagament per carta.
  3. Inclusió del deutor al fitxer de morositat ICIRED.
  4. Notificació de la inclusió al deutor.
  5. Difusió de la informació al teixit empresarial i financer a través d'INFORMA.
  6. Conservació de la informació dels deutes impagats al fitxer durant 5 anys.

Com funciona?

Xifres

12 milions € DEUTE GESTIONAT
4 mil RECLAMACIONS GESTIONADES
3 mil USUARIS SATISFETS

Què n'obtens?

Si contracta el servei de reclamació d'impagaments podrà consultar gratis durant un any el fitxer de morositat d'ICIRED.

Es tracta d'un servei sense cost inicial per al client. ICIRED cobra una comissió sobre l'import recuperat, que varia en funció del volum de la cartera de deute i el seu import mitjà.

Un nou sistema 100% legal, que compleix amb la LOPD i el RGPD i és un entorn digital segur.

Què n

Avantatges del servei

  • Dona suport a les empreses en la gestió del recobrament.
  • Millora l'eficàcia en el recobrament i l'accelera.
  • Pot complementar les accions d'altres actors del recobrament.
  • Augmenta exponencialment la possibilitat de recobrament gràcies a la inclusió del seu deutor a ICIRED, el primer i únic fitxer de morositat espanyol obert i accessible per tothom.

Avantatges del servei

Solucioni els seus problemes de cobrament de morosos amb el nostre servei de reclamació d'impagats

RECLAMAR IMPAGAMENT