Informa.es utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar la seva experiència de navegació i demanar dades anònims amb finalitats analítiques i estadístiques. En continuar la seva navegació entenem que accepta el seu ús conforme a la nostra Política de Cookies Tancar

Anàlisi de Sectors DBK

"L'Observatorio Sectorial DBK" porta a terme el seguiment continuat d’uns 700 sectors espanyols i portuguesos, i publica anualment gairebé 300 informes amb profunditat i 1.000 fitxes de conjuntura.

DBK es la marca de INFORMA D&B especialitzada en l’elaboració d’estudis d’anàlisi sectorial i de la competència.

Els estudis multiclient DBK s’han convertit en una eina bàsica per al coneixement de l’entorn i la presa de decisions de les principals entitats financeres ibèriques, com també de diversos organismes públics amb competències en política econòmica i industrial, de les firmes de consultoria líders i de més de 2.000 companyies industrials i de serveis espanyoles i portugueses.

Els estudis s’agrupen en les set línies d’anàlisi següents:

  • SECTORS: Estructura de l’oferta i anàlisi de la competència de més de 100 sectors de l’economia espanyola. Actualització anual o biennal.
  • RÀTIOS SECTORIALS: Anàlisi dels estats financers de les empreses líders de 80 sectors; balanços i comptes de resultats sectorials. Actualització anual.
  • TENDÈNCIA DE LA INDÚSTRIA (TREND INDUSTRIA): Anàlisi semestral de la conjuntura de 100 sectors industrials i de serveis.
  • ANÀLISI DE LA COMPETÈNCIA (COMPETITORS): Estratègies i resultats de la competència en els principals mercats bancaris.
  • INFORMES ESPECIALS: Situació actual, perspectives i principals operadors en segments, nínxols de mercat i sectors emergents.
  • RÀTING DE NEGOCIS (BUSINESS RATING): Servei en línia que analitza el risc associat a 500 activitats de negoci en què es desagrega l’economia espanyola.
  • SECTORS PORTUGAL: Estructura de l’oferta i anàlisi de les empreses líders des del punt de vista competitiu i financer de més de 50 sectors portuguesos.