Informa.es utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar la seva experiència de navegació i demanar dades anònims amb finalitats analítiques i estadístiques. En continuar la seva navegació entenem que accepta el seu ús conforme a la nostra Política de Cookies Tancar

Portfolio Manager

És una eina d'accés online que et permet creuar les dades dels teus clients amb la informació procedent de la Base de Dades global d'INFORMA D&B, per obtenir una visió integral de la teva cartera de clients i reduir el risc d'impagaments.

Gestió de Risc Empresarial

Amb Portofolio Manager podràs:

 • Conèixeer la distribució del risc empresarial de la teva cartera de client.
 • Obtenir la probabilitat d'incompliment de terminis de pagaments del teus clients, utilitzant l'indicador D&B Paydex..
 • Detectar l'exposició de risc dins d'un grup empresarial utilitzan els arbres de familia globals. .
 • Conèixer l'evolució del risc de la teva cartera de clients.
 • Identificar els sector de major risc de la teva cartera i els millors sectors on concentar la prospecció.
 • Planificar la teva estratègia de crèdit, personalitzant la teva política de negoci, antiguitat o forma jurídica.
 • Mantenir un seguiment permanent dels canvis produïts a la cartera de clients, gràcies a les alertes personalitzables.

Analitza la teva cartera de clients

Portfolio Manager permet fer diversos tipus d'anàlisi de la teva cartera

 • Vista Resum: obtindràs una visió resumida del deute pendent, agrupat per risc d'impagament i risc de cessament.
 • Distribució de Cartera: proporciona una visió estructurada del risc de la teva cartera de clients a través de les seves característiques particulars: mida de l'empresa, antiguitat, forma legal, localització geogràfica, sector d'activitat i D&B Score (risc de cessament)
 • Previsió d'Incobrables: amb aquest informe podràs fer una estimació del risc de la teva cartera de clients per un termini de 12 mesos i identificar aquells amb més probabilitat d'impagament.
 • Risc Corporatiu: identifica les posibles pèrdues d'un grup empresarial analitzant els saldos pendents agregats per la companyia matriu. A més, gràcies a la informació sobre arbres de vinculacions empresarials, podràs identificar oportunitats comercials dins de la mateixa família.
 • Anàlisi de Deute: ofereix una visió global del deute de la teva cartera de clients per antiguitat i estratègia de cobraments i de provisions.
 • Informe d'Alertes: ofereix un resum detallat dels canvis produïts a la teva cartera, agrupant-los per tipus d'alerta.

Si el que necessites és optimitzar la gestió de la cadena d'aprovisionament i reduir la vulnerabilitat de la teva empresa davant canvis inesperats, també disposes d'una versió per a la gestió de compra: Portfolio Manager Proveïdors.