Descobreixi més
Pujar

SABI

SABI

El Sistema d'Anàlisi de Balanços Ibèrics (SABI) és una eina que li proporciona la informació de balanços de més de 2,7 milions d'empreses nacionals i més de 800.000 empreses portugueses


Què és SABI i per a què serveix?

SABI (Sistema d'Anàlisi de Balanços Ibèrics) és una eina web exclusiva elaborada per INFORMA en col·laboració amb Bureau Van Dijk, que li permet gestionar de manera senzilla i ràpida la informació general i els comptes anuals de més de 2,7 milions d'empreses espanyoles i més de 800.000 portugueses.

SABI és una eina imprescindible en l'anàlisi financera i màrqueting estratègic, que es caracteritza per la seva extensa cobertura, l'estandardització dels estats financers, la facilitat en l'ús del software i la flexibilitat per a l'obtenció i explotació de la informació.

Es tracta d'una eina que facilita la feina estratègica de qualsevol empresa, servint com a cercador d'empreses classificades per combinacions de criteris, cercar balanços amb un històric de fins a 25 anys i conèixer el posicionament de qualsevol empresa.

Què és SABI i per a què serveix?

Funcionalitats de SABI

Aquest sistema d'anàlisi de balanços d'empreses permet dur a terme diferents funcions financeres i de crèdit, com ara:

 • Constituir un fitxer permanent dels seus clients i proveïdors per seguir la seva evolució financera, segons els criteris preestablerts que més li interessin.
 • Realitzar anàlisis de crèdits adaptades a cada cas particular.
 • Elaborar informes periòdics seguint el seu propi esquema.
 • Posicionar una empresa respecte dels seus competidors.
 • Identificar candidats per a adquisicions d'empreses, fusions o associacions.
 • Rebre input per al desenvolupament de dotacions de ràting intern

El Software SABI permet realitzar diverses funcionalitats necessàries per a l'usuari que necessita un bon sistema d'anàlisi de balanços d'empreses:

 • Buscar empreses o grups empresarials fent servir qualsevol combinació de criteris.
 • Visualitzar els comptes en format estàndard o en qualsevol format dissenyat pel propi usuari.
 • Exportar la informació als paquets de software més populars (Excel, Dbase, Lotus...).
 • Realitzar una anàlisi profunda de la companyia o els grups, amb la possibilitat d'incorporar-hi variables o períodes de temps escollits per l'usuari.
 • Les opcions d'anàlisi inclouen: posicionament d'una empresa, distribució d'una variable entre un grup, anàlisi de grups similars.
 • Els gràfics il·lustren cada balanç, compte de pèrdues i guanys i innumerables tipus de comparacions.

Funcionalitats de SABI

Versions de SABI

Actualment SABI es presenta en les versions següents:

 • SABI Regional: amb les empreses de la zona d'Espanya que més li interessi.
 • SABI Nacional: empreses espanyoles.
 • SABI Completa: inclou Espanya i Portugal

Versions de SABI

Altres bases de dades a nivell europeu i mundial

Si el que necessita són opcions de producte internacional pot optar entre: Amadeus (àmbit europeu) i Orbis (àmbit mundial).

Amadeus és una base de dades amb tot tipus d'informació financera de més de 24 milions d'empreses del continent europeu.

D'altra banda, l'eina Orbis ofereix informació financera de més de 360 milions d'empreses a tot el món, pel que es tracta d'una base de dades que ofereix valuoses dades sobre qualsevol empresa del món.