Descobreixi més
Pujar

Sabi INFORMA

Sabi INFORMA

Sabi INFORMA és un programari d'anàlisi de la informació que inclou informació de més de 2,9 milions d'empreses nacionals i més de 900.000 empreses portugueses que li permet fer les millors anàlisis financeres i de màrqueting.

SOL·LICITI UNA DEMO

Què és Sabi INFORMA i per a què serveix?

Sabi INFORMA és una eina imprescindible en l'anàlisi financera i en el màrqueting estratègic d'empreses i autònoms. 

Es caracteritza per:

 • La seva extensa cobertura, amb més de 2,9 millions d'empreses nacionals i més de 900.000 empreses portugueses
 • L'estandardització dels estats financers.
 • El fàcil maneig del programari
 • La flexibilitat per a l'obtenció i l'explotació de la informació.

És un programari que facilita la feina estratègica de qualsevol empresa; el podrà utilitzar tant en l'àrea financera de l'empresa, servint com a cercador d'empreses classificades per combinacions de criteris i amb l'opció de cerca de balanços amb un històric de fins a 25 anys, com en l'àrea de màrqueting per fer campanyes de màrqueting i de prospecció i fer estudis de mercat de qualitat

SOL·LICITI UNA DEMO

Què és Sabi INFORMA i per a què serveix?

Funcionalitats de Sabi INFORMA

Aquest programari d'anàlisi d'informació financera li permet:

 1. Constituir un fitxer permanent dels seus clients i proveïdors per seguir la seva evolució financera, segons els criteris preestablerts que més li interessin.
  • Realitzar anàlisis de crèdits adaptades a cada cas particular.
  • Elaborar informes periòdics seguint el seu propi esquema.
  • Posicionar una empresa respecte dels seus competidors..
  • Identificar candidats per a adquisicions d'empreses, fusions o associacions.
  • Rebre input per al desenvolupament de dotacions de ràting intern.

 2. Realitzar accions de màrqueting:
  • Millori en la captació de nous clients, iidentificant el seu potencial.
  • Optimitzi les tasques de prospecció comercial.
  • Realitzi anàlisis de mercat conegui en profunditat la seva competència.

 3. A més, amb Sabi INFORMA podrà::

 • Buscar empreses o grups empresarials fent servir qualsevol combinació de criteris.
 • Visualitzar els comptes en format estàndard o en qualsevol format dissenyat pel propi usuari.
 • Exportar la informacióals paquets de programari més populars (Excel, Dbase, Lotus...).
 • Realitzar una anàlisi profunda de la companyia o els grups, amb la possibilitat d'incorporar-hi variables o períodes de temps escollits per l'usuari.
 • Les opcions d'anàlisi inclouen: posicionament d'una empresa, distribució d'una variable entre un grup, anàlisi de grups similars.
 • Els gràfics il·lustren cada balanç, compte de pèrdues i guanys i innumerables tipus de comparacions.

SOL·LICITI UNA DEMO

Funcionalitats de Sabi INFORMA

Versions de Sabi INFORMA

Actualment Sabi INFORMA es presenta en les versions següents:

 • Sabi INFORMA Regional: amb les empreses de la zona d'Espanya que més l'interessi.
 • Sabi INFORMA Nacional: empreses espanyoles.
 • Sabi INFORMA Completa: inclou Espanya i Portugal.

SOL·LICITI UNA DEMO

Versions de Sabi INFORMA

Informació a nivell mundial

Si el que necessita són opcions de producte internacional, posem a la seva disposició la solució Orbis

Una eina que ofereix informació financera i de màrqueting de més de 360 milions d’empreses a tot el món. Trobi i analitzi la informació de qualsevol empresa del món.


Estalviï temps amb el programari més potent per analitzar tota la informació financera de les empreses.

Obtingui una demo personalitzada