Descobreixi més
Pujar

Informació d

Informació d'Autònom

L'informe d'autònoms li permetrà conèixer tota la informació legal i comercial d'un empresari individual, i disposar de la seva anàlisi del risc-crèdit.

Contingut dels Informes d'Autònoms

Els nostres Informes Autònoms, tant online com Investigat, contenen la informació següent:

Informació de Risc Comercial
  • El Ràting Informa és un sistema de classificació de la solvència empresarial que atorga als autònoms una qualificació objectiva del risc comercial i una opinió respecte al límit de crèdit. Una dada exclusiva només disponible als informes d'Informa.
  • Pla de Reestructuració: permet modificar les condicions o l'estructura de l'actiu, del passiu i/o dels fons propis de la societat, de manera que l'empresa pugui evitar la insolvència o sortir-ne.
  • Informació Judicial i Concursal: tots els procediments concursals i especials, les incidències judicials i les reclamacions administratives publicades als diferents butlletins oficials, relacionats amb l'activitat comercial i professional de l'autònom.

Informació Mercantil i Legal.
 Informació oficial publicada a butlletins oficials o premsa. Els autònoms no tenen l'obligació d'inscriure cap acte al Registre Mercantil, tot i que, de manera excepcional, pot haver-hi algun acte al BORME per a aquest tipus de forma jurídica.

Informació Comercial

Informació relacionada amb l'activitat comercial del treballador autònom, marques, denominacions comercials o nombre de treballadors al seu càrrec, en cas de disposar d'aquesta informació, i la informació de les licitacions públiques

Informació Financera
Els treballadors autònoms no tenen l'obligació de dipositar els seus comptes, però de vegades també disposem d'informació de vendes, provisions o resultat financer.


Dades 100% fiables sobre informació d'autònoms

La informació disponible als nostres informes d'autònoms procedeix de fonts públiques oficials, per això, les nostres dades sobre informació d'autònoms és 100% fiable i completa, perquè pugui comptar amb informació actualitzada i veraç.

El nostre equip d'experts analistes es posarà a la seva disposició per localitzar la informació que necessiti sobre l'empresari-autònom amb qui vulgui establir una relació comercial. A més, podrà sol·licitar un informe investigat (Informa Investigat) per assegurar-se que no corre possibles riscs comercials a l'hora de fer negocis.

Utilitat dels informes d'autònoms

Els informes d'autònoms són una manera de simplificar la tasca de recopilar informació sobre el col·lectiu. Les fonts oficials ofereixen totes les dades necessàries per recopilar informació sobre autònoms, però els informes ens ajuden a estalviar temps i optimitzar els recursos per disposar de la informació que es busca.

Per aquest motiu, avui dia els informes d'autònoms s'han convertit en una de les eines clau per conèixer tota la informació sobre l'activitat comercial dels autònoms registrats a Espanya.

Accedeixi a la nostra base de dades i obtingui tota la informació sobre qualsevol treballador autònom d'Espanya.


Dades 100% fiables sobre informació d

Vol prendre les millors decisions per a la seva empresa? Faci-ho amb la millor informació.

SOL·LICITA UNA DEMO
Locomotive::Steam::Liquid::Drops::UploadedFile

Informes

Redueixi el risc quan prengui decisions gràcies als informes amb més informació del mercat.

Locomotive::Steam::Liquid::Drops::UploadedFile

Risc empresarial

Solucions per gestionar el risc financer de la seva empresa i reduir el risc d'impagament dels clients

Locomotive::Steam::Liquid::Drops::UploadedFile

Màrqueting i vendes

Trobi clients rendibles i augmenti les seves vendes amb les solucions de màrqueting i vendes.