Descobreixi més
Pujar

Leanus

Leanus

Leanus és l'eina de Business Intelligence (BI) per a l'anàlisi d'empreses i sectors, realització de business plans i simulacions financeres de la manera més fàcil, ràpida, completa i econòmica.


Què és Leanus i per a què serveix aquesta eina de Business Intelligence?

Leanus és l'analitzador d'empreses líder a Itàlia, ara adaptat per INFORMA a les empreses espanyoles. Es tracta d'una eina de BI útil i necessària per accedir i analitzar les dades de negocis i empreses de qualsevol sector.

És una eina d'intel·ligència artificial sofisticada però d'ús senzill utilitzada per empreses, emprenedors i institucions financeres per analitzar a fons els balanços de les empreses, fer cerques complexes multivariant, fer estudis sectorials, comparacions de grups, simulacions, business plans i presentacions del més alt nivell d'una manera fàcil, ràpida i econòmica

Què és Leanus i per a què serveix aquesta eina de Business Intelligence?

Leanus és una eina d'intel·ligència artificial sofisticada, però de fàcil ús per a l'usuari, amb la qual cosa facilitarà les tasques d'anàlisis de dades i reporting. Ara es poden fer, en un parell de minuts, anàlisis i presentacions que abans implicaven moltes hores de treball.

Leanus té els mòduls següents:

Anàlisis de balanços

Per analitzar estats financers no només des de punts de vista tradicionals, sinó també en funció de les necessitats o requeriments dels usuaris. Leanus permet variar les partides originals de manera que puguem analitzar els estats financers tenint en compte les necessitats d'informació de cada usuari, i fins i tot importar formats de comptes propis i modificar les diferents dades per realitzar tot tipus de simulacions.

Ràting de Leanus

Per valorar l'equilibri d'una empresa, la seva imatge econòmica, patrimonial i financera. Amb la possibilitat de realitzar anàlisis de variacions i resultats, i combinar informació quantitativa i qualitativa.

Posicionament competitiu

Per comparar empreses competidores, amb la possibilitat de crear un mercat personalitzat amb les empreses que es triïn i personalitzar les xifres per poder conèixer les veritables quotes de mercat.

Pla de negoci

Amb la màxima flexibilitat per combinar les dades oficials amb la informació privada que es vulgui i així poder analitzar totes les possibles variacions segons les diferents hipòtesis que es manegin.

Presentació

Per crear presentacions professionals del més alt nivell fent pocs clics. Presentacions internes, per a entitats financeres o de Corporate Finance. Tot exportable als principals formats.

Descubre cómo funciona Leanus

En aquest tutorial sobre l'eina de business intelligence Leanus, podrà veure com funciona aquesta eina i com de fàcil és fer-la servir amb alguns exemples exposats al vídeo.

Les possibilitats de Leanus són perfectes per realitzar informes de qualitat, optimitzant el nostre temps de treball a més de poder personalitzar informes i presentacions. 


Vol saber la seva posició respecte a la competència?

Conegui-la ara