Descobreixi més
Pujar

Fitxers de morositat

Fitxers de morositat

Descobreixi si una empresa apareix en algun dels fitxers de morosos, millori les millors decisions de crèdit i el recobrament dels impagats.

Fitxers de morositat

A INFORMA disposem de 4 fitxers de morositat que podrà consultar abans de prendre les decisions de crèdit de la seva empresa:

  1. RAI: El Registre d'Acceptacions Impagades és un dels principals fitxers de consulta de morositat d'empreses a Espanya. Conté la informació relativa als impagaments de persones jurídiques, per valor igual o superior a 300 euros, a documents que siguin d’ús al sistema bancari.
  2. EBE: El fitxer EBE, Experian Bureau Emprearial, Morositat Bancària i Multisectorial, és un fitxer que conté la informació sobre operacions creditícies impagades aportades pel sector bancari, telecomunicacions i asseguradores.
  3. ICIRED: És el primer fitxer de morositat en obert, en línia i accessible. Els propis reclamants del deute aporten directament els impagaments.
  4. RIJ: És un sistema d’informació creditícia multisectorial on els advocats poden incloure tant els deutes basats en una resolució judicial ferma com els deutes en fase prejudicial.
Fitxers de morositat

Fitxers de Pagaments

INFORMA gestiona un servei sobre experiències reals de pagaments que són exclusius per als seus clients:

  1. Anàlisis de Pagaments: Amb aquest servei únic i exclusiu d’INFORMA podrà conèixer el comportament de pagaments dels seus deutors. Es basa en l’intercanvi d’informació sobre el comportament de pagaments de clients de les empreses que hi participen. Comptem amb més de 8 milions d’experiències de pagament, positives i negatives, d’empreses espanyoles
  2. Programa DunTrade®: Servei únic i exclusiu basat en l'intercanvi d'informació sobre el comportament de pagaments, positiu i negatiu, de clients de les empreses que hi participen a nivell mundia
Fitxers de Pagaments

Vol saber si els seus clients es troben en algun dels fitxers de morosos?

SOL·LICITI’NS MÉS INFORMACIÓ