Descobreixi més
Pujar

Direcció Legal

Direcció Legal

El departament legal, com a responsable del compliment normatiu d'una empresa, ha de treballar de forma preventiva establint les diligències oportunes perquè la seva empresa compleixi amb la legislació vigent, tant espanyola com europea. No és una tasca senzilla, ja que requereix molta investigació i accés a fonts de dades internacionals.

Conèixer els titulars reals de les empreses

Identifiqui el titular real de l´empresa per a complir amb la legislació vigent o trobi de manera senzilla al beneficiari últim d'una empresa, accedint a fonts de dades que puguin proporcionar les vinculacions empresarials globals i la propietat personal de les accions.

Conèixer els titulars reals de les empreses

Millorar el procés d'admissions

Comprovi que les empreses amb les quals vol fer negocis no apareixen a llistes de sancions nacionals o internacionals.
Millorar el procés d

Complir amb la normativa internacional

Per aconseguir-ho, pot fer servir eines amb informació sobre vinculacions a escala internacional que l'ajudaran a establir mesures de Due Diligence als processos d'admissió de clients. D'aquesta manera, podrà verificar la seva identitat real i protegir la seva empresa contra riscos legals, financers i de reputació a escala mundial.

Complir amb la normativa internacional

Volem ajudar-li a prendre les millors decisions, per això tenim una àmplia gamma de solucions en funció de les teves necessitats

Sol·licita una demo

PRODUCTES RELACIONATS

Conegui els productes per a la Direcció Legal

Locomotive::Steam::Liquid::Drops::UploadedFile

D&B Onboard

Minimitzi el risc financer, legal i reputacional de la seva empresa

Locomotive::Steam::Liquid::Drops::UploadedFile

Vinculacions Empresarials

L'aplicació que li permet conèixer les relacions accionarials de les empreses.

Locomotive::Steam::Liquid::Drops::UploadedFile

Canal de Denúncies EQS

El canal de denúncies preferit a Europa que l’ajuda a complir amb la normativa i a protegir la seva empresa.