Descobreixi més
Pujar

Informanager

Informanager

És la solució més innovadora del mercat per minimitzar el risc comercial dels seus clients durant totes les fases del cicle de negoci.

Accedeixi a la informació empresarial més completa per poder gestionar la seva cartera de clients, prendre decisions i tenir controlats tots els canvis rellevants.

A més, podrà incloure la seva pròpia informació i accedir a informació exclusiva d'accés restringit.


Ajudi al seu equip financer amb la informació precisa en el moment just per prendre les millors decisions de forma ràpida. Amb Informanager podrà:

 • Realitzar una anàlisi multivariable de la situació i distribució del deute.
 • Avaluar àgilment les sol·licituds d'admissió de crèdit comercial.
 • Accedir a informació exclusiva de comportament de pagaments que l'ajudarà a reduir el deute dels seus clients.


A qui ens dirigim?

Especialment pensada per als equips financers que no es conformen amb la informació tradicional

Gestors de Risc i CreditManager
Controli el risc i decideixi si accepta les operacions de crèdit comercial, tenint sempre la visió global i les eines necessàries per optimitzar la gestió.

Àrea de Cobraments
Redueixi el període mitjà de cobrament sabent com paguen els seus clients a altres proveïdors i comptant amb indicadors predictius exclusius.

Equip de direcció

Controli la situació dels seus clients, la seva distribució i evolució, anticipant-se als riscos i sent el primer a conèixer les noves oportunitats.

A qui ens dirigim?

Tota la informació al seu abast

Amb Informanager tindrà accés als informes d'empreses d'Informa i a més comptarà amb una plataforma completa de serveis inclosos:

Locomotive::Steam::Liquid::Drops::UploadedFile

Dashboard

Obtingui una visió completa de la situació dels seus clients i del deute viu que té la seva empresa: 

 • Analitzi en una sola pantalla els KPI de les empreses de la seva cartera
 • Analitzi la situació de cada una de les seves carteres. 

Locomotive::Steam::Liquid::Drops::UploadedFile

Alertes

Rebi en temps real els canvis de les empreses que li interessin 

 • Personalitzi els canvis que vulgui rebre 
 • Rebi alertes personalitzades per cada cartera

Locomotive::Steam::Liquid::Drops::UploadedFile

Admissions

Obtingui una recomanació sobre una operació comercial basada en el nostre know-how i en les seves polítiques de risc.

 • Estalviï temps automatitzant les decisions de crèdit 
 • Minimitzi el risc d'operacions fallides 

Locomotive::Steam::Liquid::Drops::UploadedFile

Documents

Un espai al núvol d'Informa per guardar els informes i dashboards.  

 • Accedeixi-hi sempre que ho necessiti 
 • Guardi'ls a Dropbox de forma automàtica. 
 • Comparteixi'ls amb altres usuaris 

Locomotive::Steam::Liquid::Drops::UploadedFile

Gestió de Carteres

 • Agrupi les empreses a l'estructura que esculli 
 • Organitzi i classifiqui els seus clients amb la mateixa organització que té a la seva empresa. 
 • Controli l'accés dels usuaris a les diferents carteres 

Locomotive::Steam::Liquid::Drops::UploadedFile

Anàlisis de Pagaments

Servei únic i exclusiu per a les empreses participants que permet conèixer i comparar la seva situació de pagaments amb les de la resta.

 • Descobreixi si li paguen millor o pitjor que a la resta de proveïdors
 • Acceleri els cobraments i redueixi el període mitjà de cobrament

Necessita controlar la seva cartera de clients? Prengui el control amb Informanager.

En saber més