Descobreixi més
Pujar

Informanager

Informanager

És la solució més innovadora del mercat per minimitzar el risc comercial dels seus clients durant totes les fases del cicle de negoci.

Accedeixi a la informació empresarial més completa per poder gestionar la seva cartera de clients, prendre decisions i tenir controlats tots els canvis rellevants.

A més, podrà incloure la seva pròpia informació i accedir a informació exclusiva d'accés restringit.

Sol·licita una demo


Ajudi al seu equip financer amb la informació precisa en el moment just per prendre les millors decisions de forma ràpida. Amb Informanager podrà:

 • Realitzar una anàlisi multivariable de la situació i distribució del deute.
 • Avaluar àgilment les sol·licituds d'admissió de crèdit comercial.
 • Accedir a informació exclusiva de comportament de pagaments que l'ajudarà a reduir el deute dels seus clients.


A qui ens dirigim?

Especialment pensada per als equips financers que no es conformen amb la informació tradicional

Gestors de Risc i CreditManager
Controli el risc i decideixi si accepta les operacions de crèdit comercial, tenint sempre la visió global i les eines necessàries per optimitzar la gestió.

Àrea de Cobraments
Redueixi el període mitjà de cobrament sabent com paguen els seus clients a altres proveïdors i comptant amb indicadors predictius exclusius.

Equip de direcció

Controli la situació dels seus clients, la seva distribució i evolució, anticipant-se als riscos i sent el primer a conèixer les noves oportunitats.

A qui ens dirigim?

Tota la informació al seu abast

Amb Informanager tindrà accés als informes d'empreses d'Informa i a més comptarà amb una plataforma completa de serveis inclosos:

Locomotive::Steam::Liquid::Drops::UploadedFile

Dashboard

Obtingui una visió completa de la situació dels seus clients i del deute viu que té la seva empresa: 

 • Analitzi en una sola pantalla els KPI de les empreses de la seva cartera
 • Analitzi la situació de cada una de les seves carteres. 

Locomotive::Steam::Liquid::Drops::UploadedFile

Alertes

Rebi en temps real els canvis de les empreses que li interessin 

 • Personalitzi els canvis que vulgui rebre 
 • Rebi alertes personalitzades per cada cartera

Locomotive::Steam::Liquid::Drops::UploadedFile

Admissions

Obtingui una recomanació sobre una operació comercial basada en el nostre know-how i en les seves polítiques de risc.

 • Estalviï temps automatitzant les decisions de crèdit 
 • Minimitzi el risc d'operacions fallides 

Locomotive::Steam::Liquid::Drops::UploadedFile

Documents

Un espai al núvol d'Informa per guardar els informes i dashboards.  

 • Accedeixi-hi sempre que ho necessiti 
 • Guardi'ls a Dropbox de forma automàtica. 
 • Comparteixi'ls amb altres usuaris 

Locomotive::Steam::Liquid::Drops::UploadedFile

Gestió de Carteres

 • Agrupi les empreses a l'estructura que esculli 
 • Organitzi i classifiqui els seus clients amb la mateixa organització que té a la seva empresa. 
 • Controli l'accés dels usuaris a les diferents carteres 

Locomotive::Steam::Liquid::Drops::UploadedFile

Anàlisis de Pagaments

Servei únic i exclusiu per a les empreses participants que permet conèixer i comparar la seva situació de pagaments amb les de la resta.

 • Descobreixi si li paguen millor o pitjor que a la resta de proveïdors
 • Acceleri els cobraments i redueixi el període mitjà de cobrament

Necessita controlar la seva cartera de clients? Prengui el control amb Informanager.

En saber més