Descobreixi més
Pujar

Informació d

Informació d'administradors

Els Informes d'Administradors contenen la relació de totes les societats a les quals està o ha estat vinculat un administrador.

Sol·licita una demo

Conegui els nostres Informes d'Administradors

Informe Complet d'Administrador

L'informe complet d'administrador li facilita tota la informació necessària a l'hora d'investigar a un administrador, permetent posicionar-lo, mitjançant la consulta d'un únic informe, gràcies a la inclusió de totes les societats en què està o ha estat vinculat i informació bàsica de cadascuna d'elles.

L'Informe Complet d'Administrador inclou:

  • Cronograma de càrrecs d'administració, la forma més visual d'analitzar la trajectòria d'un administrador.
  • Llistat de càrrecs com ara soci o directiu funcional, informació exclusiva que permet posicionar íntegrament a l'administrador.
  • Dades generals i informació bàsica de totes les societats a les quals està o ha estat vinculat l'administrador, dades d'identificació i de risc comercial, informació comercial i financera i estructures corporativa i legal.
  • Detall de tots els càrrecs, dates de nomenament i cessament, font, dades de publicació i registrals i percentatges d'accionariat.
Informe d'Administrador

Li proporciona una relació de totes les societats vinculades amb detalls de la denominació i la província de cadascuna de les societats i el càrrec que ocupa o ocupava l'administrador en cada societat.

Aquest model és molt més directe i conté informació breu sobre l'informe d'administrador que vulgui consultar

Vigilància d'Administradors

Servei exclusiu d'Informa D&B amb el qual podrà estar al corrent dels moviments dels administradors que li interessin, i no perdre l'oportunitat de conèixer les empreses espanyoles en què es dona d'alta o baixa.


Sap amb qui està parlant? Conegui tota la informació i les vinculacions d'un administrador.

Contacti amb nosaltres