Descobreixi més
Pujar

RAI

RAI

El RAI, o Registre d'Acceptacions Impagades, és un dels principals fitxers de consulta de morositat d'empreses a Espanya. Consultant el RAI obtindrà informació que l'ajudarà a prendre millors decisions de crèdit.


Què és el RAI?

El RAI, o Registre d'Acceptacions Impagades, és un dels principals fitxers de consulta de morositat d'empreses a Espanya.

El fitxer RAI està gestionat pel Centre de Cooperació Interbancària, i inclou els efectes impagats per un import igual o superior als 300,51 euros.

Els impagaments que s'inscriuen al RAI poden ser lletres, xecs, pagarés i/o rebuts que representin un deute cert, exigible i vençut.

Accedeixi al RAI des d'INFORMA

Informa D&B ha estat la primera empresa d'Espanya en donar accés online al R.A.I. Pot veure el RAI en el moment de consultar qualsevol informe d'empresa i així descobrir d'una ullada si es troba en aquest fitxer de morosos.

Quines dades obtindré quan consulti l'Informa amb RAI?

Si la consulta al fitxer RAI és positiva obtindrà:

  • Número total d'efectes impagats per una societat al RAI.
  • L'import total que sumen (€).
  • La data de l'última incidència apuntada.

Si la consulta al fitxer RAI és negativa obtindrà:

  • Verificació de que l'empresa no té incidències al RAI amb data i hora de la consulta.


Vol saber si els seus clients es troben en algun dels fitxers de morosos?

SOL·LICITI’NS MÉS INFORMACIÓ