Descobreixi més
Pujar

Consulta al Registre Mercantil En Línia

Consulta al Registre Mercantil En Línia

Accedeixi a tota la informació mercantil oficial des d'Informa de manera ràpida i senzilla.Estalviï temps i eviti tràmits.

Entri i descobreixi-ho.

En vull saber més

Què és el Registre Mercantil?

El registre mercantil és una institució oficial, el paper de la qual és atorgar publicitat dels qui intervenen en el tràfic mercantil, els quals poden ser persones jurídiques o persones físiques, mitjançant el registre dels actes realitzats per les societats mercantils.

Al Registre Mercantil es registren els actes realitzats per les empreses, entre d'altres, la constitució de la societat, ampliacions o reduccions de capital, modificacions d'estatuts, canvis en la forma de la societat o el dipòsit dels comptes anuals.

Aquest registre està format pels Registres Mercantils territorials i pel Registre Mercantil Central.

Disposa de diferents oficines públiques que es troben a càrrec de diferents registradors mercantils i, a més, pot accedir a la seva informació en línia a través d'empreses com Informa D&B.


Què és el Registre Mercantil?

Tràmits del Registre Mercantil en línia

Des d'INFORMA pot realitzar els principals tràmits del Registre Mercantil de forma ràpida i senzilla.

Tota la informació dels Comptes Anuals d'empreses

Els comptes anuals reflecteixen la situació financera i patrimonial d'una societat i les societats obligades a inscriure's al Registre Mercantil tenen l'obligació de presentar-los anualment.

Què és el Dipòsit de comptes?

El dipòsit de comptes és el document que permet obtenir una còpia dels comptes anuals que hagin estat presentats per la societat objecte de la consulta.

Un dipòsit de comptes està format per:

 • Balanç de situació
 • Compte de pèrdues i guanys
 • Estat de canvis de patrimoni net
 • Estat de fluxos d'efectiu (només per a format normal)
 • Memòria
 • Informe de gestió (per a empreses obligades)
 • Informe d'Auditoria (per a empreses obligades)

Nota Simple del Registre Mercantil

La nota simple és un document, sense valor legal, que inclou la informació mercantil de la societat.

La nota simple inclou la següent informació:

 • Escriptura de Constitució
 • Administradors Vigents
 • Augments de Capital
 • Nomenaments
 • Revocacions
 • Altres dades

Des d'INFORMA podrà obtenir una nota registral (fotocòpia detallada de l'original del registre) de qualsevol inscripció realitzada per una societat des de la seva constitucióución.

Certificació de denominació social

Mitjançant aquest servei, INFORMA l'ajuda a obtenir el certificat necessari per poder inscriure una nova societat amb el nom escollit al Registre Mercantil Central.

Es poden sol·licitar fins a tres noms per ordre de preferència i el primer que resulti susceptible de ser reservat rebrà la certificació.

Aquesta certificació reserva la nova denominació social durant 15 mesos. En cas de voler constituir la societat, la certificació no té validesa davant notari un cop transcorreguts més de dos mesos des de la seva sol·licitud al Registre Mercantil Central.

Renovació de certificació de denominació social

Des d'Informa l'ajudem a renovar una certificació de denominació social.


En vull saber més

Tràmits del Registre Mercantil en línia

Registres Mercantils a Espanya

El Registre Mercantil està format pels Registres Mercantils territorials i pel Registre Mercantil Central.

Hi ha Registres Mercantils territorials a totes les capitals de província i la seva competència s'estén al territori de la província: Registre Mercantil de Madrid, Registre Mercantil de Barcelona, Registre Mercantil de Sevilla, Registre Mercantil de València, Registre Mercantil de Biscaia, etc.

També s'estén a algunes ciutats: Registre Mercantil de Ceuta, Registre Mercantil de Melilla, etc.

Des d'INFORMA podrà fer la sol·licitud del tràmit que necessiti a qualsevol dels registres mercantils d'Espanya.

En vull saber més

Registres Mercantils a Espanya

Preguntes freqüents sobre el Registre Mercantil

Com és la informació del registre que obté amb INFORMA?

La informació del Registre Mercantil obtinguda a través d'Informa D&B és informació actualitzada i real, amb l'avantatge de que pot obtenir-la en línia i amb menys tràmits. Com que la informació prové directament del Registre Mercantil, es pot considerar informació empresarial oficial. Pot consultar els documents oficials relacionats com la nota simple, els dipòsits de comptes o realitzar la sol·licitud d'una denominació social.

Per què és important el Registre Mercantil?

El Registre Mercantil és important perquè la informació registrada en aquest, la qual es troba disponible públicament, permet que la informació de les empreses inscrites sigui accessible per a tercers, que tenen un interès concret en aquestes empreses, com els seus proveïdors, clients, bancs o qualsevol altre. Aquesta informació atorga seguretat i ajuda a les empreses i empresaris a prendre millors decisions comercials. Així mateix, l'accés àgil i en línia a la informació del Registre Mercantil facilita les gestions associades a aquest.

Què és el Registre Mercantil Central de Madrid?

El Registre Mercantil Central, amb seu a Madrid, recull totes les dades dels registres realitzats a tots les Registres territorials.

Les seves funcions principals són:

 • L'arxiu i publicitat de les denominacions de societats i entitats jurídiques.
 • La centralització, ordenació i publicitat merament informativa de les dades que rebi dels Registres Mercantils territorials.
 • La borsa de denominacions socials.
 • La publicació del Butlletí Oficial del Registre Mercantil.
 • La gestió del Registre relatiu a les societats i entitats que hagin traslladat el seu domicili a l'estranger sense perdre la nacionalitat espanyola.

Diferència entre Registre Mercantil i Registre de la Propietat

Al Registre de la Propietat s'inscriuen els actes i contractes relatius al domini i drets reals sobre bens immobles i al Registre Mercantil s'inscriuen els actes relacionats amb les societats mercantils.No perdi el temps amb el registre, INFORMA fa tots el tràmits per vostè.

Li mostrem com funciona