Descobreixi més
Pujar

Registre de Trànsit

Registre de Trànsit

Conegui la propietat de vehicles i les seves càrregues

Informe de vehicle

Gràcies al producte Informe de Vehicle, a partir d'una matrícula obtindrà informació sobre el titular, les dades del vehicle i les seves càrregues.

Les dades disponibles a l'Informe de Vehicle inclouen les dades anotades per la Direcció General de Trànsit, si és que consten al registre, i hi podem trobar informació sobre:

  • Procedència de fabricació del vehicle
  • Informació detallada sobre les càrregues, embargaments o precintes del vehicle, amb les dates corresponents
  • Indicador de vehicle amb denegatòria
  • Número de quilòmetres, data i origen de la lectura
  • Inspeccions tècniques del vehicle i dates
  • Historial del vehicle per matrícula

Podrà consultar totes aquestes dades i moltes més sobre el vehicle que vulgui als informes de vehicle disponibles a INFORMA.

 

Informe de vehicle

No perdi el temps amb el registre, INFORMA fa tots el tràmits per vostè.

Li mostrem com funciona