Descobreixi més
Pujar

Textos legals

Textos legals

Posem a la seva disposició els documents següents:

Si té algun dubte o desitja rebre més informació, recordi que pot contactar amb el nostre Servei d'Atenció al Client al 902 176 076, a clientes@informa.es, al Xat Online del nostre lloc web o a través de la nostra pàgina de contacte.


Avís legal

En compliment amb el deure d’informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, a continuació es reflecteixen les dades següents:

Aquest lloc web és titularitat de:

Raó social: INFORMA D&B, S.A.U. (S.M.E.), d’ara endavant INFORMA.

NIF: A80192727.

Domicili social: Avda. de la Industria nº 32, 28108 Alcobendas (Madrid).

Telèfon: 902 176 076.

Inscrita al Registre Mercantil de Madrid, tom 15.463, foli 196, secció 8, full M-39383.

Correu electrònic: clientes@informa.es.


Condicions d’ús

L'accés a les pàgines web d’INFORMA D&B, S.A.U. (S.M.E.) (d’ara endavant, l’EMPRESA) implica l'acceptació de les condicions següents:

1. Condicions.

L'accés i navegació en aquest lloc web implica acceptar i conèixer les seves advertències legals, condicions i termes d'ús. El fet d'accedir-hi no implica l'establiment de cap tipus de relació comercial entre l'EMPRESA i l'usuari.

Els continguts i serveis d'aquest web van dirigits únicament a aquelles persones que no tenen cap restricció jurisdiccional o legal per accedir-hi.

Les presents condicions i/o les dels diferents productes i serveis podran ser modificades per l'EMPRESA quan ho consideri oportú. No obstant això, es notificaran adequadament, i seran vàlides des de la seva publicació al web.

2. Serveis.

L'EMPRESA ofereix a través dels seus llocs web productes i serveis als usuaris, els quals estaran sotmesos a les condicions d'aquesta web, i a les que resultin d’aplicació per a cadascun dels productes i serveis, els quals haurà de conèixer i acceptar, però en cap cas, i excepte manifestació en contra, eximiran del compliment de les presents condicions.

3. Continguts.

Els continguts que s'ofereixen a través del web són titularitat de L'EMPRESA o bé està autoritzada per a la seva distribució i es troben actualitzats, i l’EMPRESA realitzarà els màxims esforços per evitar errors en els seus continguts.

L'EMPRESA no es responsabilitza dels errors dels continguts subministrats per tercers que puguin aparèixer al seu WEB. Així mateix l'EMPRESA es reserva el dret de modificar els continguts del web en qualsevol moment.

L'EMPRESA no és responsable de les transmissions d'informació entre usuaris o a través d'aquest lloc web. La responsabilitat de les manifestacions realitzades pels usuaris és exclusiva dels qui les realitzen. Queda prohibida qualsevol comunicació o transmissió de continguts que infringeixi els drets propietat de tercers i el contingut de la qual sigui amenaçador, obscè, difamatori, pornogràfic, xenòfob, o que atempti contra la dignitat de la persona o els drets menors, la legalitat vigent o qualsevol conducta que inciti o constitueixi la realització d'un delicte penal.

Així mateix, queda prohibida la inclusió i comunicació de continguts, per part dels usuaris, que siguin falsos o inexactes i que indueixin o puguin induir a error a la resta d'usuaris o al personal de L'EMPRESA, en particular els continguts que es trobin protegits per qualssevol drets de propietat intel·lectual o industrial, que pertanyin a terceres persones, quan no comptin amb l'autorització del titular dels drets, menyscabin o desprestigiïn la fama o crèdit de L'EMPRESA, siguin considerats com un cas de publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial i/o incorporin virus o qualsevol altre element electrònic que pogués danyar o impedir el funcionament del lloc web, de la xarxa, equips informàtics de l'EMPRESA o tercers i/o l'accés al portal de la resta d'usuaris.

L'EMPRESA es reserva el dret de prohibir l'accés a aquest lloc web de qualsevol usuari que realitzi qualsevol de les conductes indicades al paràgraf anterior.

L'EMPRESA ofereix enllaços, directament o indirectament, a altres llocs web, amb una finalitat merament informativa, no constituint en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que s'ofereixin al lloc web de destí. En cas que L'EMPRESA tingui coneixement efectiu que l'activitat o la informació a la qual es remet des de aquests enllaços és il·lícita, constitutiva de delicte o pot lesionar béns o drets d’un tercer susceptibles d'indemnització, actuarà amb la diligència necessària per suprimir o inutilitzar l'enllaç corresponent el més aviat possible.

4. Limitació de Responsabilitat.

L'EMPRESA no es responsabilitzarà del mal ús que els usuaris puguin realitzar del seu web, ni dels virus o altres elements que puguin existir i causar danys en els sistemes informàtics, en els documents electrònics o en els fitxers dels usuaris del seu web o del web de tercers.

Així mateix, L'EMPRESA no és responsable ni es responsabilitza del contingut dels llocs web als quals enllaça des de la seva pàgina web, ni dels productes i serveis que s'ofereixin en aquests llocs web.

5. Propietat Intel·lectual i Industrial.

Aquest lloc web, els textos, sons, marques, software i altres continguts que hi apareixen inclosos són propietat de L'EMPRESA i es troben protegits per la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual. L'accés al web no suposa l'adquisició de cap dret sobre els mateixos per part dels usuaris, i es prohibeix expressament la seva modificació, còpia, comercialització reproducció, descàrrega, transmissió o distribució.

L'usuari podrà fer ús dels continguts que puguin ser descarregats en el seu terminal únicament per al seu ús privat.

Les marques o signes distintius que apareixen al web són titularitat de L'EMPRESA o de terceres empreses i es prohibeix expressament el seu ús per a qualsevol finalitat.

6. Navegació i Seguretat.

La navegació per les pàgines dels nostres llocs web es pot realitzar de forma totalment anònima i els nostres servidors web només conserven una sèrie de dades públiques i de lliure accés amb fins estrictament estadístics. Aquestes dades són el nom de domini o adreça IP del proveïdor d'accés a internet amb el qual accedeix l'usuari, la data i hora d'accés al nostre web i l'adreça d'internet des de la qual va partir l'hipervincle que dirigeix ​​al nostre web.

Galetes: de vegades és possible que l'empresa utilitzi una tecnologia anomenada |galetes| per tal de proporcionar una sèrie de continguts i/o serveis de manera personalitzada. Una |galeta| és un petit element de dades que un lloc web pot enviar al programa de navegació web de l'usuari. Al seu torn, aquest element pot emmagatzemar-se al disc dur de l'ordinador de l'usuari per reconèixer-lo quan torni al nostre lloc web. En qualsevol cas, sempre hi ha la possibilitat que l'usuari especifiqui, en les preferències del seu programa de navegació, que desitja rebre un avís abans d'acceptar qualsevol |galeta|. Les dades que seran emmagatzemades en cada galeta són la data i hora de l'última vegada que l'usuari va visitar el nostre web, el disseny de continguts que l'usuari va escollir en la seva primera visita al nostre web i els elements de seguretat que intervenen en el control d’accés a les àrees restringides.

Així mateix li informem que L'EMPRESA realitzarà els màxims esforços per garantir la navegació a través del seu web, i adverteix que aquest ha estat dissenyat per ser compatible amb el navegador Microsoft Internet Explorer 10.X i no es fa responsable dels perjudicis que poguessin patir els usuaris per l'ús de versions de navegadors diferents de les que han estat utilitzades per al disseny d’aquesta web.

7. Legislació i Jurisdicció

Aquestes Condicions Generals es regeixen per la llei espanyola. Les parts es sotmeten, a la seva elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de l'usuari.

La nostra entitat està adherida a Confianza Online (Associació sense ànim de lucre), inscrita al Registre Nacional d'Associacions Grup 1, Secció 1, número nacional 594400, CIF G85804011, Carrer Castelló 24, Esc 1 2º esq., 28001 Madrid (Espanya). Per a més informació: www.confianzaonline.es.

Aquestes Condicions Generals es regeixen per la llei espanyola. Així mateix, en compliment de la Llei de Resolució Alternativa de Litigis, informem als consumidors que, com a entitat adherida i en els termes del Codi Ètic, els usuaris podran acudir a Confianza Online per a la resolució alternativa de possibles desavinences (https://www.confianzaonline.es/como-reclamar/formulario-de-reclamaciones/). Si les disputes són sobre transaccions electròniques amb consumidors, o sobre protecció de dades en relació amb aquest àmbit, les reclamacions les resoldrà el Comitè de Mediació de Confianza Online, acreditat per a la resolució alternativa de litigis en matèria de consum. Si les reclamacions versen sobre publicitat digital o sobre protecció de dades en relació amb aquest àmbit, seran sotmeses al Jurat de la Publicitat d'AUTOCONTROL.

A més, li recordem que pot accedir a la plataforma de resolució de litigis en línia de la Unió Europea tot seguint aquest enllaç: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show.


Política de privacitat per a clients i potencials clients

(13/11/2020)

A. Introducció

INFORMA, gràcies a les seves marques comercials Informa, eInforma i DBK, és líder nacional en el subministrament d'informació comercial, financera, sectorial i de màrqueting. Des de la seva creació el 1992, recopila informació per oferir als seus clients productes i serveis que els ajudin a prendre decisions tan informades com sigui possible.

A continuació, trobarà informació sobre com tracta INFORMA les seves dades personals.

B. Qui és el responsable del tractament de les seves dades personals?

INFORMA D&B, S.A.U. (S.M.E.), amb NIF A80192727 i domicili social a Avda. de la Industria, 32, 28108 Alcobendas (Madrid), d'ara endavant, INFORMA.

INFORMA està registrada al Registre Mercantil de Madrid, tom 15.463, Foli, 196, secció 8, full M-39.383.

Dades de contacte:

Marca Correu electrònic Telèfon
Informa customerservice@informa.es 902 176 076
eInforma clientes@einforma.com 900 10 30 20

També pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades d'INFORMA a través del correu electrònic: dpo@informa.es.

C. Quines dades personals tracta INFORMA i d'on procedeixen?

a. Dades facilitades directament per la persona interessada o per una altra persona de la companyia on la primera presta els seus serveis:

En aquest cas la informació es pot obtenir (i) a través de targetes de visita, (ii) quan algú omple un formulari de la WEB d'INFORMA o (iii) en facilitar la informació necessària perquè INFORMA presti els seus serveis.

Les dades personals tractades en cada cas són:   

 • Per atendre les seves consultes, tramitar una alta als nostres butlletins informatius (o altres formularis disponibles als llocs web d'INFORMA) o accedir a la base de dades d'INFORMA, els usuaris han d'omplir els camps següents: nom i cognoms, correu electrònic corporatiu, telèfon corporatiu i NIF. Així mateix, en determinats formularis web, INFORMA recorre a un tercer que genera una prova del consentiment donat per l'usuari. En aquests casos, i només per tal de generar aquesta prova, INFORMA obté la seva empremta digital (conjunt de dades extretes del terminal de l'usuari que permeten individualitzar de forma unívoca el terminal en qüestió).
 • Per poder prestar servei als clients se sol·liciten les dades següents:
 • - Si el client és una persona jurídica, el nom i cognoms d'una persona de contacte, el seu càrrec a l'empresa, el correu electrònic i telèfon corporatius.

  - Si el client és un empresari individual, addicionalment haurà de proporcionar el seu NIF, adreça postal i dades bancàries.

b. Dades obtingudes de manera automatitzada a través de galetes:

De la mateixa manera, INFORMA obté dades de forma automatitzada sobre la navegació i l'ús dels usuaris en accedir a la plataforma d'INFORMA, els seus comptes a les xarxes socials o els seus correus electrònics o SMS a través de galetes o dispositius d'emmagatzematge i recuperació de dades.

En aquests casos, la informació obtinguda fa referència a dades de context com, per exemple, la versió del navegador, l'adreça IP des de la qual es connecta, l'hora d'obertura dels correus electrònics, les pàgines o les seccions de la plataforma visitada o el terminal des del qual es connecta.

Per obtenir més informació sobre el tractament, pot consultar la nostra Política de Galetes.

c. Dades de xarxes socials:

Tenim accés als perfils de les persones o entitats que decideixen seguir els nostres comptes a les xarxes socials. Accedim a la informació disponible segons el nivell de privacitat que cada usuari hagi marcat a cada xarxa, per exemple, si no fa públic el seu correu electrònic a altres contactes, no el veurem.

No fem servir la informació del seu perfil social, sinó que ens limitem a interaccionar amb vostè mitjançant la publicació de notícies sobre la nostra activitat a la nostra xarxa de seguidors o quan decideix enviar-nos un missatge directe o realitzar un comentari mencionant-nos.

Si desitja controlar la informació que obtenim automàticament de xarxes socials pot fer-ho a través de les opcions del seu perfil a cadascuna de les xarxes socials on té un compte. Per fer-ho, haurà d'iniciar sessió a la xarxa social en qüestió i gestionar des del seu perfil d'usuari la informació que permet que la xarxa faci pública i a qui permet l'accés.

d. Dades obtingudes de xarxes socials:

INFORMA té accés als perfils socials de les persones o entitats que decideixen seguir l'empresa a les xarxes socials, de manera que accedeix a la informació disponible segons el nivell de privacitat que cada usuari hagi configurat a cada xarxa. Per exemple, si la seva adreça de correu electrònic no és pública, INFORMA no la podrà veure.

INFORMA es limita a interaccionar amb els seus seguidors mitjançant la publicació de notícies sobre la seva activitat o responent a missatges i mencions als comentaris.

Si desitja controlar la informació que INFORMA obté automàticament de xarxes socials, pot fer-ho a través de les opcions del seu perfil a cadascuna de les xarxes socials on té un compte. Per fer-ho, haurà d'iniciar sessió a la xarxa social en qüestió i gestionar des del seu perfil d'usuari la informació que permet que la xarxa faci pública i a qui la mostra.

e.  Dades obtingudes de fonts públiques

Com ara les dades de contacte dels representants d'institucions públiques o privades.

INFORMA no recopila dades considerades especialment sensibles pel Reglament General de Protecció de Dades (RGDP), com ara: raça o origen ètnic, opinions polítiques o creences religioses o filosòfiques, participació en sindicats, salut, activitat sexual o orientació sexual, dades biomètriques o genètiques.

És responsabilitat dels interessats que les dades aportades siguin vertaderes, exactes, completes, actualitzades i només ells seran responsables de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar-se com a conseqüència de l'incompliment d'aquesta obligació.

En el cas que les dades aportades per un usuari pertanyin a un tercer diferent de qui facilita les dades, l'usuari haurà d'informar al tercer dels aspectes continguts en aquesta Política de Privacitat i obtenir la seva autorització per facilitar les seves dades a INFORMA.         

D. Per què i per a què tracta INFORMA les seves dades personals?

Les dades personals s'obtenen exclusivament per a les finalitats indicades a la present Política de Privacitat, fonamentades en les bases legitimadores següents:

I. Execució del contracte de serveis amb INFORMA o aplicació de mesures precontractuals:

a. Tramitar la sol·licitud de registre d'usuaris al lloc web per tal d'activar la seva subscripció, per la qual cosa serà necessari verificar la seva identitat.

b. Prestar el servei sol·licitat, així com realitzar la facturació i el cobrament pertinents i gestionar, mantenir i controlar la relació contractual amb els clients, a més de resoldre possibles dubtes.

Les dades personals sol·licitades per a aquestes finalitats són les necessàries per atendre la seva sol·licitud o per formalitzar i gestionar l'acord de prestació de serveis i, per tant, és obligatori proporcionar-los ja que, si no se subministren les dades, INFORMA no podrà atendre adequadament la seva sol·licitud o respondre els seus dubtes, activar-li la subscripció, formalitzar la relació contractual, ni prestar-li o gestionar adequadament el servei.   

II. Interessos legítims d'INFORMA:

a. En el cas de clients, INFORMA podrà realitzar accions o comunicacions comercials i/o publicitàries, per qualsevol mitjà, fins i tot mitjançant comunicacions electròniques o equivalents, relacionades amb productes o serveis similars als contractats, d'acord amb l'article 21 de la Llei 34/2002, de l'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic (LSSI). Podrà oposar-se a aquest tractament basat en l'interès legítim d'INFORMA tot seguint les indicacions recollides a la clàusula de Drets dels interessats inclosa en aquesta Política de Privacitat.

b. INFORMA podrà tractar dades de contacte de persones físiques que prestin serveis en una persona jurídica (mantenint-hi una relació) i d'empresaris individuals (sempre que hi facin referència en aquesta condició). Només es tractaran les dades necessàries per a la seva localització professional.

c. INFORMA, com a administradora i titular del blog EmpresaActual, podrà tractar les dades que vostè hi aporti únicament per a la correcta gestió de les publicacions i/o comentaris que s'hi facin.

III. Consentiment

a. Per a l'enviament d'informació i publicitat sobre productes i serveis d'INFORMA, a través de qualsevol mitjà, fins i tot comunicacions electròniques o equivalents.

b. Per rebre informació i publicitat de productes i serveis d'altres empreses del grup CESCE o tercers, a través de qualsevol mitjà, fins i tot comunicacions electròniques o equivalents.

c.  Per cedir les seves dades a tercers, tal com s'especifica a les condicions recollides a l'apartat Amb qui comparteix INFORMA aquesta informació.

El consentiment atorgat pels apoderats o autoritzats per a les finalitats esmentades, a efectes de l'article 21 de la LSSI, s'entendrà com donat tant en el seu nom com en el de l'entitat jurídica a la qual representen.   

Si no autoritza el tractament de les seves dades personals per a les finalitats esmentades, no afectarà al manteniment o compliment de la relació contractual que pugui mantenir amb INFORMA.

IV. Compliment d'una obligació legal

Facilitar a l'interessat l'exercici dels seus drets en virtut dels articles 15 a 22 de l'RGPD i donar curs a la sol·licitud rebuda en el termini d'un mes conforme a l'establert a l'RGDP, la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD) i qualsevol altra legislació aplicable en matèria de protecció de dades.

E. Amb qui compartim aquesta informació?

INFORMA comparteix la seva informació amb:

 • Proveïdors de serveis contractats per INFORMA (encarregats del tractament). Com, per exemple: el servei de hosting o els assessors jurídics. INFORMA exigeix contractualment a tots els encarregats del tractament que només facin servir les dades personals facilitades per a la finalitat prevista al contracte i que, un cop finalitzat, les retornin o les destrueixin.
 • Proveïdors de serveis contractats per INFORMA (encarregats del tractament) ubicats fora de l'Espai Econòmic Europeu, la qual cosa implica la realització de Transferències Internacionals de Dades (TID). En aquests casos, INFORMA exigeix que aquests destinataris compleixin les mesures dissenyades per protegir les dades personals i per això es basa en mecanismes aprovats per la UE que permeten aquestes transferències.
 • D'altra banda, INFORMA només comunicarà les seves dades personals a tercers en cas que:

  - Es tracti de la companyia on vostè presta els seus serveis. En aquest cas, INFORMA podrà comunicar les dades facilitades juntament amb el consum que vostè realitzi dels serveis/productes d'INFORMA, per tal de facilitar a la companyia esmentada la gestió i el manteniment de la relació contractual amb INFORMA, així com la prevenció del frau.

  - Vostè manifesti a INFORMA interès en la contractació d'assegurances de crèdit o altres productes dirigits a la gestió del risc de crèdit oferts per la matriu d'INFORMA, COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN, S.A. CÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS (SME), d'ara endavant CESCE. Només en aquest cas es comunicarien les seves dades a CESCE, asseguradora de la qual INFORMA n'és agent exclusiu.

  - Vostè manifesti a INFORMA interès en la contractació de productes o serveis dels nostres partners. Només en aquest cas es comunicarien les seves dades per a la prestació del producte o servei.

  - Ho sol·licitin l'Agència Tributària, jutges o tribunals, etc., per obligació legal.

F. Conservació de dades

Les dades personals, facilitades a través de formularis de contacte, seran conservades per INFORMA durant un termini màxim de 6 mesos, tret que ens indiqui el seu desig de rebre comunicacions comercials, cas en què es conservaran mentre vostè no s'hi oposi o revoqui el seu consentiment.

Si és client d'INFORMA, les seves dades personals es conservaran mentre la relació contractual segueixi vigent. Si treballa per a una persona jurídica client, INFORMA conservarà les seves dades personals mentre la persona jurídica no el doni de baixa i, en tot cas, mentre duri la relació contractual mantinguda entre INFORMA i la companyia on vostè presta servei. En tots dos casos, un cop finalitzat el contracte, INFORMA mantindrà les seves dades personals bloquejades durant els terminis de prescripció legal (generalment, 6 anys segons la normativa del Codi de Comerç). Transcorreguts aquests terminis de prescripció, les seves dades seran destruïdes.

G. Drets dels interessats

Té dret a sol·licitar confirmació sobre si INFORMA està tractant les seves dades personals i, si és així, a accedir-hi. També té dret a sol·licitar la portabilitat de les seves dades personals.

Si alguna de les seves dades personals és inexacta o incompleta, n'ha de sol·licitar la rectificació.

Té dret a oposar-se al tractament de les seves dades i/o a sol·licitar-ne la supressió.

Podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades en els supòsits següents:

 - Mentre es comprova la impugnació de l'exactitud de les seves dades.

 - Si el tractament fos il·lícit, però s'oposés a la supressió de les seves dades.

 - Quan INFORMA no necessiti les seves dades, però vostè les necessiti per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

 - Quan s'hagi oposat al tractament de les seves dades per al compliment d'una missió en interès públic o per a la satisfacció d'un interès legítim, mentre es verifica si els motius legítims per al tractament prevalen sobre els seus.

A més, pot revocar el consentiment donat en qualsevol moment.

Per al correcte exercici dels seus drets, INFORMA li sol·licitarà que, en formular la seva sol·licitud, acrediti la seva identitat mitjançant una còpia del DNI, o document oficial equivalent, i que identifiqui l'empresa (o empreses) a la qual figuren vinculades les seves dades, si escau. Els canals de comunicació a la seva disposició són:

 - Carta: INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.), Avenida de la Industria, 32, 28108, Alcobendas, Madrid, España. Att. Protecció de Dades.

 - Correu electrònic: clientes@informa.es o clientes@einforma.com, escrivint a l'assumpte Protecció de Dades.

Si considera que INFORMA no ha tractat les seves dades personals d'acord amb la normativa aplicable en matèria de protecció de dades, entre altres qüestions, pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades a l'adreça dpo@informa.es – Assumpte: Reclamació Protecció de Dades.

Així mateix, quan ho consideri oportú pot dirigir-se a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, situada al carrer Jorge Juan, 6, 28001, Madrid (www.aepd.es), davant la qual podrà presentar una reclamació.

H. Actualització de la política de privacitat

INFORMA s'esforça per millorar contínuament els seus serveis, processos i la protecció dels drets dels interessats. Per aquesta raó s'anirà actualitzant aquesta política de privacitat periòdicament. Li aconsellem que la consulti de forma regular.

De part de l'equip d'INFORMA li agraïm el temps dedicat a llegir aquesta Política de Privacitat.


[1] Decisió d'Execució (U.E.)2016/1250 de la Comissió del 12 de juliol de 2016 d'acord amb la Directiva 95/46 del Parlament Europeu i del Consell, sobre l'adequació de la protecció conferida per l'Escut de Privacitat UE-EUA.


Política de privacitat per a persones físiques de la base de dades

(25/05/2021)

A. Introducció

INFORMA és líder nacional en el subministrament d’informació comercial, financera, sectorial i de màrqueting. Des de la seva creació el 1992, INFORMA recopila informació per oferir als seus clients productes i serveis que els ajudin a prendre decisions el més informades possible.

Part d’aquesta informació podria classificar-se com “dades personals” segons el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), ja que està relacionada amb persones físiques en qualitat d’autònoms, administradors, directius, etc. (d’ara endavant, “els interessats”).

Per aquest motiu, a través de la informació inclosa en aquesta Política de Privacitat, publicada a la nostra pàgina web, informem els interessats sobre el tractament de les seves dades personals en compliment de l’article 14 del RGPD, així com el Codi de Conducta de l’associació sectorial ASEDIE, de la qual INFORMA n’és associada.

B. Qui és el responsable del tractament de les seves dades personals?

INFORMA D&B, S.A.U. (S.M.E.), amb CIF A80192727 i domicili social a Avda. de la Industria, 32, 28108 ALCOBENDAS (Madrid), d’ara endavant, INFORMA.

INFORMA està registrada al Registre Mercantil de Madrid, tom 15.463, Foli, 196, secció 8, full M-39.383. E-mail: clientes@informa.es. Telèfon: 902 176 076. Contacte del Delegat de Protecció de Dades: dpo@informa.es

C. Quina informació recopilem?

A INFORMA tractem informació de persones físiques vinculades amb empreses, o en la seva condició d'empresaris individuals. Per això, els nostres productes poden contenir dades identificatives o d’administradors, directius, accionistes o autònoms, que sempre estaran lligats a l'exercici de la seva activitat professional o empresarial. A tall d’exemple, s’inclou:

· Informació de persones de contacte en empreses (nom, cognoms, càrrec) o d’autònoms (els anteriors més el NIF, adreça professional, número de telèfon, número de fax, adreça de correu electrònic o noms de domini).

· Informació sobre la gestió de les empreses: com ara el titular real, els accionistes (en ambdós casos: nom, cognoms, percentatge de participació a l’empresa), administradors, consellers i directius (càrrec i nom i cognoms).

· Informació sobre subvencions i licitacions públiques.

· Informació rellevant detectada en mitjans de comunicació.

INFORMA no recopila dades considerades especialment sensibles pel RGDP, com ara: raça o origen ètnic, opinions polítiques o creences religioses o filosòfiques, participació en sindicats, salut, activitat sexual o orientació sexual, dades biomètriques o genètiques.

D. Amb quina finalitat i amb quina base legitimadora tractem les seves dades personals?

Les dades personals s’obtindran exclusivament per a les finalitats indicades a la present Política de Privacitat, fonamentades en les bases legitimadores següents:

i. Interessos legítims d’INFORMA :

a. Permetre a les empreses entaular relacions comercials, gestionar els seus riscos financers, protegir-se del frau, conèixer les empreses amb les quals fan negocis, complir obligacions legals i de compliance i, en general, assolir una millor comprensió de les empreses, sectors i mercats. També comercialitzem la nostra informació de contacte comercial a venedors autoritzats o organitzacions amb finalitats de màrqueting i de gestió de la informació.

En aquest sentit, s’ha de tenir en compte que la legislació mercantil estableix un deure de publicitat per garantir la seguretat jurídica en el trànsit mercantil.

Per això, l'interès legítim d’INFORMA es basa en el subministrament d'informació comercial, que contribueix de forma efectiva a mantenir la seguretat jurídica a la qual fa referència la normativa mercantil.

b. Utilitzem la informació obtinguda per crear puntuacions i ràtings per a empreses i autònoms. En el cas dels autònoms, s’utilitza únicament informació relacionada amb la seva activitat empresarial per a la seva elaboració. Recorrem a models de puntuació i algoritmes molt desenvolupats que es basen en situacions adverses, previsions econòmiques i circumstàncies prèvies similars per produir un score o puntuació.

Guiem els nostres clients perquè sàpiguen com interpretar i utilitzar les nostres puntuacions. No prenem decisions sobre cap organització; no tenim llistes negres i no diem als nostres clients si comerciar o no amb una empresa.

ii. Consentiment exprés:

Per aquells casos en què un interessat sol·licita la inclusió d’informació sobre la seva activitat professional a la nostra base de dades.

E. D’on obtenim la informació?

Des dels seus inicis, la base de dades d'empreses d’INFORMA s’ha alimentat de diverses fonts d’informació, públiques i privades, com ara: el Butlletí Oficial del Registre Mercantil, Dipòsits de Comptes Oficials, el BOE (Butlletí Oficial de l'Estat), Butlletins Oficials Provincials i de Comunitats Autònomes, taulers edictals, organismes supervisors o reguladors (com la CNMV o el Banc d’Espanya), premsa nacional i regional, investigacions ad hoc, publicacions diverses, proveïdors d’informació o socis de la Worldwide Network de Dun & Bradstreet o a sol·licitud de l’interessat.

F. Amb qui compartim aquesta informació?

Compartim informació comercial recopilada a la nostra base de dades (i que pot contenir dades personals) amb:

1. Clients - amb els quals hem arribat a acords perquè comprin o accedeixin a la nostra informació comercial, financera, sectorial i de màrqueting. Advertint sempre que es tracta d’informació professional per ser tractada exclusivament en l'àmbit professional.

2. Distribuïdors - cedim la informació de contacte d'empreses a venedors autoritzats i empreses de tercers amb finalitats comercials i de tractament de dades.

3. Socis de la Worldwide Network - proveïdors independents d’informació comercial a tot el món, amb els quals tenim acords comercials per oferir la millor cobertura de servei als nostres clients i, a la vegada, assolir una posició de lideratge a nivell internacional al sector de subministrament d'informació comercial.

4. Proveïdors de serveis - com ara auditors o assessors. Exigim per contracte que tots aquests usuaris només facin servir les dades personals per a la finalitat prevista a l'acord i que quan finalitzi el contracte, ens les tornin o les destrueixin.

5. També podem revelar dades personals si:

· INFORMA ha de complir amb alguna obligació legal, o algun tribunal, jutjat, autoritat administrativa o organisme governamental requereix que ho faci. Si el requeriment procedeix de fora de la UE, serà necessari que existeixi algun acord internacional en vigor (com un tractat d’assistència legal mútua), per complir-lo.

· Fos necessari o apropiat per protegir el nostre lloc web, operacions comercials o drets legals, o si INFORMA es veiés immersa en una fusió o adquisició. (Si INFORMA fos adquirida per un tercer o vengués una part o tot el seu negoci, la informació obtinguda serà considerada un actiu que pot ser transferit).

G. Transferències internacionals de dades

L’informem que INFORMA pot transferir dades personals a destinataris ubicats fora de l’Espai Econòmic Europeu. En aquests casos, l’entitat exigeix que aquests destinataris compleixin les mesures dissenyades per protegir les dades personals i, per això, es basa en decisions d’adequació de la Comissió Europea, garanties adequades o altres mecanismes aprovats per la UE que permeten aquestes transferències.

Pot obtenir-ne més informació posant-se en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades (DPD) a l'adreça indicada al final de la clàusula B.

H. Conservació de dades

Les dades personals es conserven durant períodes de temps variables, depenent de la seva naturalesa i de la finalitat per a la qual van ser recollits. Conservem dades personals en funció dels períodes de prescripció mínims legals exigibles, que es revisen periòdicament (acostuma a ser una revisió anual). En cas que legalment s’estipuli un període màxim de retenció de la informació, es procedirà a esborrar-la un cop transcorregut aquest termini.

I. Drets dels interessats

Té dret a sol·licitar confirmació sobre si estem tractant les seves dades personals i, si és així, a accedir-hi (o sol·licitar-ne la portabilitat).

Si alguna de les seves dades personals és inexacta, té el dret de sol·licitar-ne la rectificació. És molt important per a nosaltres que les seves dades siguin correctes i estiguin actualitzades.

Té dret a oposar-se al tractament de les seves dades i/o a sol·licitar-ne la supressió o la limitació del tractament. En formular la nostra resposta a la seva sol·licitud, ens comprometem a assegurar que els seus interessos, drets fonamentals i llibertats es tenen en compte i es ponderen respecte al nostre interès legítim. També estudiarem si les seves dades segueixen sent necessàries en relació amb la finalitat per a la qual són tractades.

Per suposat, sempre tindrem en compte la seva objecció a que facilitem les seves dades de contacte a tercers per a finalitats de màrqueting directe. Així mateix, d'acord amb la legislació vigent, té dret a oposar-se, en qualsevol moment, a ser objecte d'una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l'elaboració de perfils.

A més, pot revocar el consentiment donat en qualsevol moment. No obstant això, tingui en compte que, un cop atesa la seva revocació, podrem seguir tractant les seves dades quan sigui necessari per complir les nostres obligacions legals o per executar el contracte que mantingui amb nosaltres.

Per al correcte exercici dels seus drets, li sol·licitem que, en formular la seva sol·licitud, acrediti la seva identitat mitjançant una còpia del DNI o document oficial equivalent, i que identifiqui l'empresa (o empreses) a la qual figuren vinculades les seves dades. Canals a la seva disposició:

 • Carta: INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.), Avenida de la Industria, 32, 28108, Alcobendas, Madrid, España. Att. “Protecció de dades”
 • Correu electrònic: clientes@informa.es, indicant a l'assumpte “Protecció de dades”

Pot obtenir més informació sobre els seus drets dirigint-se a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, situada al carrer Jorge Juan 6, 28001, Madrid (www.agpd.es).

Si considera que s'ha vulnerat el seu dret a la protecció de dades, podrà interposar una reclamació davant el Delegat de Protecció de Dades d'INFORMA: dpo@informa.es (assumpte: Reclamació Protecció de Dades) o davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

J. Actualització de la política de privacitat

Ens esforcem per millorar contínuament els nostres serveis, processos i la protecció dels drets dels interessats. Per això actualitzarem aquesta política de privacitat periòdicament. Li aconsellem que la consulti de forma regular.

Política de seguretat

Com a resposta a un nou entorn tecnològic on la convergència entre la informàtica i les comunicacions estan creant un nou paradigma de productivitat per a les empreses, INFORMA D&B està altament compromesa amb mantenir un servei competitiu oferint els seus serveis d’informació, així com la creació de bases de dades d’informació econòmica, financera i de màrqueting d’empreses i empresaris en un entorn de qualitat, on l’ús de bones pràctiques en seguretat és fonamental per aconseguir els objectius de confidencialitat, integritat, disponibilitat i legalitat de tota la informació gestionada.

En conseqüència, INFORMA D&B ha definit les següents directrius a tenir en compte en el marc de l’aplicació del Sistema de Gestió de Seguretat de la Informació (SGSI):

 • Confidencialitat: La informació tractada per INFORMA D&B serà reconeguda exclusivament per les persones autoritzades, amb identificació prèvia, en el moment i amb els mitjans habilitats.
 • Integritat: La informació tractada per INFORMA D&B serà completa, exacta i vàlida.
 • Disponibilitat: La informació tractada per INFORMA D&B serà accessible i utilitzada pels usuaris autoritzats i identificats en tot moment, quedant garantida la seva permanència davant qualsevol contingència.
 • Legalitat: INFORMA D&B garantirà el compliment de qualsevol legislació aplicable. I, específicament, la normativa en vigor relacionada amb el tractament de dades de caràcter personal.

Mitjançant aquesta política, la Direcció General assumeix la responsabilitat de donar suport i promoure l’establiment de les mesures organitzatives, tècniques i de control necessàries per al compliment de les directrius de seguretat.

Política de galetes

Definició i funció de les galetes

Una galeta és una dada, un fitxer o dispositiu d'emmagatzematge de dades que es descarrega al seu dispositiu en accedir a les nostres pàgines web o en rebre un correu electrònic. Les galetes permeten emmagatzemar i recuperar de forma automatitzada informació sobre els hàbits de navegació d'un usuari o del seu equip/dispositiu i, depenent de la informació que continguin i de la forma en què faci servir el seu equip, poden utilitzar-se per reconèixer l'usuari, cosa que permet oferir serveis personalitzats.

Les galetes permeten, per exemple, que el cistell de la compra funcioni correctament.

Quin tipus de galetes fa servir aquesta pàgina web?

Pots accedir en qualsevol moment a l' Panell de Gestió de consentiments de INFORMA D&B, que et atorga un control total sobre les dades que recollim i utilitzem del seu equip terminal (PC, tauleta tàctil, mòbil, etc.) en accedir i navegar per aquesta WEB.

La nostra pàgina web fa servir galetes pròpies i de tercers per obtenir informació dels usuaris de la web, elaborar perfils a partir dels seus hàbits de navegació en aquest i altres llocs web i mostrar publicitat personalitzada en base a aquests perfils.

Aquests són els tipus de galetes de tercers que fa servir la nostra pàgina web:

 1. Tècniquest: Permeten la navegació en un lloc web i la selecció d’opcions o serveis, per la qual cosa no es poden desactivar. Són necessàries, per exemple, per identificar la sessió, emplenar un formulari o utilitzar elements de seguretat durant la navegació.
 2. Analítiques: Permeten seguir i analitzar el comportament dels usuaris al nostre lloc web. Aquesta informació es tracta de forma agregada i permet realitzar avaluacions i càlculs estadístics sobre dades anònimes. La informació recollida s’utilitza amb l’única finalitat de mesurar el rendiment del lloc web per tal d’introduir millores, de manera que, sense aquesta, no sabrem si el nostre lloc web funciona correctament o necessita millorar.
 3. Personalització: Permeten recordar informació perquè l'usuari accedeixi al servei amb determinades característiques que poden diferenciar la seva experiència de la d'altres usuaris, com, per exemple, l'idioma, el nombre de resultats que es mostren quan l'usuari fa una cerca, l'aspecte o el contingut del servei en funció del tipus de navegador a través del qual l'usuari accedeix al servei o de la regió des de la qual hi accedeix, etc.
 4. Publicitat: Permeten gestionar, de la forma més eficaç possible, els espais publicitaris inclosos a la nostra pàgina web, basant-se en criteris com el contingut editat o la freqüència amb la qual es mostren els anuncis.
 5. Publicitat Comportamental: Emmagatzemen informació del comportament dels usuaris obtinguda a través de l'observació continuada dels seus hàbits de navegació, la qual cosa permet desenvolupar un perfil específic per mostrar-li publicitat en funció del mateix. Per fer-ho, fem servir eines de tercers.

Bloqueig de galetes

Mitjançant les opcions de control del seu navegador, o a través de la configuració del mòbil o dispositiu amb el qual accedeix als nostres medis digitals, pot conèixer, eliminar o bloquejar les galetes. No obstant això, ha de tenir en compte que algunes funcionalitats de la pàgina podrien no funcionar. Pot trobar informació sobre com fer-ho als navegadors principals aquí:

Respecte al temps que conservarem aquesta informació, ha de saber que algunes galetes poden estar instal·lades durant anys. Malgrat tot, el seu ús en el temps es pot limitar eliminant-les dels navegadors o dispositius. Pot consultar les instruccions detallades als enllaços mencionats a l'apartat anterior.

Informa D&B pot modificar aquesta Política de Galetes en funció d'exigències legislatives reglamentàries, o amb la finalitat d'adaptar aquesta política a les instruccions dictades per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. Per aquest motiu s'aconsella als Usuaris que visitin periòdicament aquesta pàgina per conèixer els canvis que es produeixen.