Descobreixi més
Pujar

Gestió de compres i proveïdors

Gestió de compres i proveïdors

La gestió de compres i proveïdors està relacionada amb la productivitat i l'eficiència de les empreses. INFORMA posa a la seva disposició solucions per ajudar-lo.

Sol·liciti més informació

GESTIÓ DE COMPRES I PROVEÏDORS

Millori la gestió de compres i proveïdors

INFORMA li ofereix diferents solucions per a la gestió de compres i proveïdors. Aquestes solucions l'ajuden a:

  • Reduir la vulnerabilitat de la cadena de subministrament.
  • Optimitzar la gestió de proveïdors.
  • Analitzar el grup empresarial.

Locomotive::Steam::Liquid::Drops::UploadedFile

Relacions entre empreses

L'aplicació que li permet conèixer les relacions accionarials de les empreses.

Millori els seus processos d'admissió i control de proveïdors i compres

Pregunti´ns