Descobreixi més
Pujar

Informe Abreujat

Informe Abreujat

L'informe d'empreses amb el qual obtindrà d'una ullada la informació legal i l'estructura corporativa d'una companyia. Una fotografia de la situació actual d'una empresa.

Exemple Informa Abreujat

L'Informa Abreujat li ofereix una visió ràpida de la situació actual d'una companyia. Conté informació relativa a la situació legal i corporativa d'una empresa publicada a fonts públiques, com el BORME, i li donarà la posició actual de qualsevol empresa.

L'informa Abreujat d'INFORMA D&B conté la informació següent:

INFORMACIÓ DE RISC COMERCIAL
  • Informació Bàsica de Risc, amb una qualificació objectiva del risc comercial.
  • Informació Judicial i Concursal: conegui tots els procediments concursals i especials, les incidències judicials i les reclamacions administratives publicades als diferents butlletins oficials.
  • Pla de Reestructuració: permet modificar les condicions o l'estructura de l'actiu, del passiu i/o dels fons propis de la societat, de manera que l'empresa pugui evitar la insolvència o sortir-ne.
  • Fitxers de Morositat: la informació de tots els impagaments registrats als principals fitxers de morositat d'Espanya: RAI, ASNEF Empresas,EBE Morositat, ICIRED, RIJ
ESTRUCTURA CORPORATIVA
La informació sobre els administradors i directius de l'empresa amb la seva data de nomenament i cessament (si escau) i també les vinculacions financeres de l'empresa: els accionistes i participacions de l'empresa.

ESTRUCTURA LEGAL

Informació oficial publicada sobre l'empresa al Butlletí del Registre Mercantil (BORME), el Butlletí Oficial de l'Estat, Butlletins Provincials i Notes de Premsa.

Pot complementar l'Informa Abreujat amb els diferents productes modulars que li aportaran més informació quan ho necessiti. Si en el mateix dia consulta més d'un Informa de la mateixa empresa només li cobrarem un cop el de més import.

Vol prendre les millors decisions per a la seva empresa? Faci-ho amb la millor informació.

SOL·LICITA UNA DEMO