Descobreixi més
Pujar

Valoració d

Valoració d'empreses

El servei que proporciona el valor quantitatiu d'una companyia, segons una sèrie de criteris objectius econòmics i sectorials.


Coneix la valoració de la seva empresa?

Amb el producte de Valoració d'Empreses podrà conèixer quant val la seva empresa o alguna del seu interès. Està indicat per a operacions de compra-venda, fusions, ampliacions o reduccions de capital, transmissions, reestructuracions de l'accionariat o simplement per a aquelles persones que vulguin conèixer el valor de la seva empresa d'una forma ràpida, senzilla i sense haver de fer una gran inversió.

En la situació econòmica actual, aquestes són les 3 preguntes sobre el valor d'una empresa:

  • Sap quant val la seva empresa?
  • I quant pagaria un inversor per ella?
  • Pot sol·licitar una valoració de qualsevol empresa?

Gràcies a l'acord entre INFORMA i Faqtum, el major proveïdor de serveis de valoracions d'empreses a Europa, podrà sol·licitar fàcilment la valoració d'una empresa per conèixer el seu valor al mercat i el que un inversor pagaria per ella.

Es tracta d'un servei amb el qual poder consultar el valor real d'una empresa, que permet conèixer al detall el valor de qualsevol empresa.

Coneix la valoració de la seva empresa?

Com es realitza la valoració d'una empresa?

La metodologia de valoració d'una empresa que INFORMA i Faqtum posen a la seva disposició es recolza en una teoria d'inversió basada en el valor actual dels futurs beneficis distribuïbles i el valor residual a la fi del període projectat. Els beneficis de la inversió se suposen suficients per cobrir els interessos del comprador i els pagaments d'amortitzacions. El mètode del valor actual dels beneficis futurs a distribuir pot ser utilitzat per valorar qualsevol tipus d'empresa.

En primer lloc, es calculen els beneficis susceptibles de distribució de l'empresa. Aquests beneficis consisteixen en els ingressos futurs esperats i l'efecte de si la companyia es troba sobrecapitalitzada o descapitalitzada. Aquest últim depèn de la ràtio Capital/Actius. Si una empresa té una ràtio més alta que la mitjana del sector, per exemple, un 50%, i la mitjana de les empreses del sector és d'un 20% significa que l'empresa es troba sobrecapitalitzada i aquesta diferència serà incorporada als beneficis distribuïbles. Tot el contrari passa en cas que l'empresa es trobi descapitalitzada. El nostre model utilitza la ràtio Capital/Actius mitjana del sector en què es mou la seva empresa.

A més de realitzar el càlcul dels beneficis susceptibles de distribució, es realitza el càlcul del valor residual de l'empresa al final del període projectat, és a dir, el valor de venda dels actius de l'empresa descomptant-ne els passius, incloent-hi l'impost a les utilitats resultant de la venda dels actius.

El cost del capital és la taxa a rebre com a benefici de la inversió. Una de les formes per determinar la taxa és realitzar una anàlisi dels resultats que puguin aportar-li inversions alternatives. Vostè, com a client, pot simular l'efecte d'escenaris futurs en canviar un dels valors del model, cosa que tindria un efecte immediat sobre la valoració de l'empresa.

Com es realitza la valoració d

Consulti un exemple de valoració d'empresa

Des d'aquí li donem accés a l'informe demo de la valoració d'una empresa. Dins d'aquest arxiu PDF que podrà consultar fent clic sobre l'enllaç o fins i tot descarregar al dispositiu des del qual hi accedeixi, podrà comprovar diversos punts sobre aquest informe de valoració, com ara:

  • Valor
  • Metodologia de Valoració
  • Comparació amb el Sector
  • Projeccions
  • Valoracions Inicials
  • Estats financers

A totes i cadascuna d'aquestes seccions hi trobarà, de manera detallada, tota la informació sobre tots aquests apartats que són el resultat del valor general obtingut per l'empresa consultada.

En cas de preguntes o dubtes sobre aquests informes de valoració d'empreses, no dubti en posar-se en contacte amb nosaltres a través del nostre telèfon de contacte o a través de la nostra pàgina web.