Descobreixi més
Pujar

Direcció General

Direcció General

A la Direcció general es prenen les decisions més rellevants per a les empreses. És la seva responsabilitat gestionar els recursos de l'empresa de la millor forma possible per tal d'assolir els objectius establerts. A INFORMA, els directors generals compten amb una sèrie d'eines per ajudar-los a prendre decisions en diferents àmbits.

Visió estratègica d'empresa

Per poder tenir visió estratègica, l'alta direcció ha de tenir accés a la informació precisa i fiable en el moment just, tant de l'empresa com del seu entorn.

L'Informa Estratègic d'Informa és una eina dissenyada especialment no només per als directors financers sinó també per a tots els directius d'una empresa. És l'Informa més compacte i complet de tots els models d'informes, ja que d'una ullada pot consultar tota la informació rellevant sobre una empresa, incloent una anàlisi financera dels punts forts i dèbils, la informació del RAI, EBE i experiències de pagaments, el Ràting d'Informa, el Ràting del Sector, etc.

Visió estratègica d

Sostenibilitat i ESG

Amb Informa ESG Intelligence posem a la seva disposició una gamma de solucions que l'ajudin a millorar en sostenibilitat i ESG (Ambiental, Social i Governança).

Està demostrat que les empreses més sostenibles i que tenen un millor acompliment ESG tenen una millor projecció economicofinancera a mig-llarg termini. A més, les empreses cada vegada tenen més en compte l'acompliment ESG com a un criteri important a l'hora de fer noves inversions.

Les nostres solucions també li permetran accedir a informació ESG de la seva cadena de proveïdors i clients molt difícil d'accedir i que no està disponible a les fonts públiques.

Sostenibilitat i ESG

PRODUCTES RELACIONATS

Locomotive::Steam::Liquid::Drops::UploadedFile

Informes

Redueixi el risc quan prengui decisions gràcies als informes amb més informació del mercat.

Locomotive::Steam::Liquid::Drops::UploadedFile

Informanager

L'eina més avançada per minimitzar el risc comercial dels seus clients durant totes les fases del cicle de negoci.

Locomotive::Steam::Liquid::Drops::UploadedFile

Anàlisis de Sectors DBK

L'Observatori Sectorial DBK duu a terme el seguiment continuat d'uns 600 sectors espanyols i portuguesos

Control de carteres de clients

A la cartera de clients hi ha informació molt útil, no només sobre el propi client, sinó de tendències de comportament del mercat, vetes i oportunitats de mercat, etc.

Eines com Informanager són peces clau en el disseny de l'estratègia de creixement d'una empresa. És fonamental equipar l'àrea financera amb la informació precisa en el moment adequat perquè prengui la millor decisió de forma més ràpida, i això és precisament el que fa Informanager.

  • Realitzant una anàlisi multivariable de la situació i distribució del seu deute.
  • Avaluant les sol·licituds d'admissió de crèdit comercial.
  • Donant-li accés a informació exclusiva a la qual no es podia accedir fins ara.
  • Ajudant-lo a reduir el deute dels seus clients a través de l'anàlisi del seu comportament de pagaments.
  • Aconseguint una visió global perfecta gràcies a la combinació de la seva informació i la del líder en informació comercial nacional.

Control de carteres de clients

Conèixer la competència i sector

Aquest és un altre dels factors clau perquè les empreses elaborin una estratègia de vendes bona i efectiva i assoleixin l'èxit en els seus negocis. Informa posa a la seva disposició diverses opcions per conèixer la seva competència. Una d'elles és Leanus Informa, una solució online de Business Intelligence amb la qual realitzar estudis de la competència de forma ràpida, senzilla i econòmica.

A través de la nostra marca DBK li donem accés a la major oferta d'informació sectorial del mercat. Publiquem arreu de 300 informes en profunditat a l'any i 1.000 fitxes d'informació sectorial que pot trobar ràpidament realitzant una cerca per CNAE, nom de sector o nom d'empresa.

Conèixer la competència i sector

Volem ajudar-li a prendre les millors decisions, per això tenim una àmplia gamma de solucions en funció de les teves necessitats

Sol·licita una demo