Descobreixi més
Pujar

Empresa Responsable i Sostenible

Empresa Responsable i Sostenible

Treballem amb l'objectiu d'ajudar els nostres clients a l'hora de prendre decisions comercials, desenvolupant la nostra activitat de manera sostenible i ètica, amb total transparència en la nostra gestió.

El nostre marc estratègic integra la Responsabilitat Social Corporativa i es fonamenta en quatre pilars: clients, treballadors, proveïdors i entorn social.

Els nostres clients

És l'eix central del nostre negoci i està al centre de totes les nostres decisions, que van enfocades a crear solucions innovadores que els ajudin a prendre les millors decisions fent servir l'univers de dades d'INFORMA.

Els nostres proveïdors

Treballem amb proveïdors que comparteixen el nostre model de negoci i els nostres valors, i disposem d'un sistema de gestió de compres que està emmarcat dins del nostre sistema de qualitat ISO 9001.

Els nostres treballadors

Les persones que componen INFORMA són un dels nostres pilars clau, imprescindibles per al bon desenvolupament de la nostra estratègia de negoci. És per això que fer d'INFORMA una empresa on les persones desitgin treballar és un dels nostres valors corporatius més valorats.

Promovem la igualtat.

Treballem per crear un entorn laboral en què els nostres empleats puguin desenvolupar-se donant el millor de si mateixos, promocionant la igualtat de gènere. El nostre pla d'igualtat garanteix aquesta política, i recull un procediment per a la gestió de situacions discriminatòries o lesives als drets dels treballadors.


Els nostres treballadors

Entorn social

Entenem que, com a empresa, tenim un compromís amb la societat i n'hem de potenciar el desenvolupament sostenible.

Per aquest motiu destinem el 0,7% dels nostres beneficis a causes socials i financem projectes que impacten en el benestar dels col·lectius més vulnerables, com els infants, la tercera edat i persones en risc d'exclusió social.

Club de voluntaris d'INFORMA

Iniciativa que neix del compromís dels nostres propis treballadors amb les iniciatives socials, i promou la seva participació voluntària en diferents causes. Actualment, el 31% dels nostres treballadors forma part activa d'aquest club.

 Cuidem del medi ambient.

Controlem l'impacte ambiental directe derivat de la nostra activitat mitjançant un Sistema de Gestió Ambiental certificat per la ISO 14001.

Entorn social

Responsabilitat Social Corporativa

Descàrrega l'informe RSC 2021

Compromís i Responsabilitat

Locomotive::Steam::Liquid::Drops::UploadedFile

Codi Ètic

És el marc d'actuació per a tots els treballadors i directius del Grup en el desenvolupament de la seva activitat professional: recull els valors i principis que defineixen la cultura del Grup i de les empreses que el formen.

Locomotive::Steam::Liquid::Drops::UploadedFile

Canal intern d'informació

El seu objectiu és la recepció i el tractament de les comunicacions sobre incompliments o infraccions de la normativa vigent (àmbit material de l'art. 2 de la llei 2/2023), o dels principis i valors d’INFORMA o del Grup CESCE (Codi Ètic).

Locomotive::Steam::Liquid::Drops::UploadedFile

Objectius de desenvolupament sostenible

INFORMA és soci prescriptor del Pacte Mundial des de 2011, per la qual cosa ens comprometem a complir els seus principis i a implementar-los

Locomotive::Steam::Liquid::Drops::UploadedFile

Pla Antifrau

En el Pla es detallen la totalitat de les mesures preventives, de detecció, correcció i investigació i persecució del frau, la corrupció i els conflictes d'interès existents a INFORMA.