Descobreixi més
Pujar

INFORMA ESG Intelligence

INFORMA ESG Intelligence

INFORMA ESG Intelligence engloba un conjunt de solucions a nivell nacional i internacional que li permetran millorar en l'àmbit de la sostenibilitat i acompliment ESG, accedir a informacions en aquesta matèria de la seva cadena de proveïdors i clients i poder implantar solucions a mida desenvolupades específicament per a la seva organització.

Sol·licitar més informació ESG

LES SOLUCIONS INFORMA ESG INTELLIGENCE

L'ajudem a complir els seus objectius de sostenibilitat

Avui dia sostenibilitat i ESG són pràcticament sinònims. El terme ESG (ASG en català) fa referència a les mesures que prenen les empreses en matèria ambiental, social i de governança.

Cada vegada és més necessari assegurar la pervivència futura de les empreses de manera que la realització de les seves activitats sigui sostenible i redundi en la generació d'efectes beneficiosos per al medi ambient, la comunitat, els empleats i clients. Mesurar els factors que influeixen en aquest impacte de la nostra activitat és una tasca complexa a causa de la falta de transparència i qualitat de les poques dades que són fàcilment accessibles.

INFORMA posa a la seva disposició les següents solucions d'ESG:

Locomotive::Steam::Liquid::Drops::UploadedFile

Informació ESG nacional

Recollim totes les dades ESG de les empreses espanyoles

 • Millora de la taxonomia ESG en notícies de premsa.
 • Recopilació de 98 indicadors d'informació no financera.
 • Publicació dels 14 indicadors públics obligats per la nova regulació europea.

Locomotive::Steam::Liquid::Drops::UploadedFile

Solucions globals ESG

Els Rankings ESG i D&B Risk Analytics ESG l'ajuden a conèixer i gestionar l'acompliment de la seva cadena de proveïdors i clients en l'àmbit ESG.

 • Dades de més de 80 milions d'empreses al món. 
 • 31 Topic Rankings.
 • ESG Scores a partir d'estàndards internacionals.

Locomotive::Steam::Liquid::Drops::UploadedFile

Consultoria ESG

Gràcies a l'acord amb TheLogicValue, consultora especialitzada en solucions ESG personalitzades, hem dissenyat:

 • Un model de gestió ESG per a l'empresa que ho necessiti.
 • Models per controlar les emissions de CO2.
 • Solucions per al mesurament i control de riscs físics.


Qué es ESG?

A INFORMA recollim la informació sobre les tres dimensions ESG:

 1. Ambiental: informació sobre l'impacte ambiental que suposa l'empresa i les mesures que desenvolupa per minimitzar-lo.
 2. Social: informació orientada a com l'empresa tracta les persones que hi treballen i amb les quals es relaciona.
 3. Governança: informació relacionada amb el govern corporatiu, l'ètica del negoci i les polítiques d'actuació de les companyies.

Sol·licita més informació

Conegui tot el que podem oferir-li en matèria de sostenibilitat i ESG

Per saber-ne més