Descobreixi més
Pujar

OneRate Consultoría

OneRate Consultoría

Divisió de consultoria d'INFORMA especialitzada en projectes avançats de Consultoria en Gestió de Riscos de Crèdit, incloent-hi el desenvolupament de programari a mida sense cost de desenvolupament inicial.

Solució personalitzada

Servei de Consultoria

Serveis especialitzats d'anàlisi i optimització dels procediments de gestió de risc de crèdit de les empreses.

Disseny personalitzat de sistemes de ràting i credit scoring propis.

Plataforma de gestió

Potent programari de gestió per al control dels riscos de crèdit, adaptable a les necessitats de cada client.

Centralització d'informació per prendre decisions.

Solució personalitzada

OneRate: Consultoria i programari fet a mida

  • Centralitza la informació interna i externa
  • Permet la creació de sistemes de prevenció basats en criteris propis
  • Genera variables de comportament de pagaments
  • Dona suport intensament a la gestió de cobraments
  • Optimitza la gestió de les pòlisses d'assegurança de crèdit
  • S'integra des de qualsevol ERP o aplicació corporativa que faci servir l'empresa

OneRate: Consultoria i programari fet a mida

Les nostres solucions de risc

undefined

Extraiem l’essència de la informació per al teu negoci

ESSENTIAL DATA MANAGEMENT

Sol·licita més informació