Descobreixi més
Pujar

Informe Financer

Informe Financer

L'informe d'empreses online més complet, que li permetrà conèixer tota la informació mercantil, de risc-crèdit, comercial, sectorial i financera d'una companyia, incloent-hi el balanç de situació, el compte de resultats i altres estats financers.

Informació sobre l'Informe Financer

L'Informa Financer cobreix totes les necessitats d'informació comercial i financera d'una empresa. Conté tota la informació de l'Informa Comercial, a més d'informació publicada als dipòsits de comptes:

Informació sobre l

Característiques de l'Informa Financer

L'informe Financer d'INFORMA D&B conté la informació següent:

 Informació de Risc-Crèdit

El Ràting Informa és un sistema de classificació de la solvència empresarial que atorga a les empreses una classificació objectiva del risc comercial i una opinió respecte al seu límit de crèdit.

Informació Judicial i de Morositat

Per conèixer totes les reclamacions i resolucions judicials i administratives publicades als diferents butlletins oficials, així com tots els imapagaments registrats als fitxers principals de morositat d'Espanya: RAI, Experian Bureau Empresarial Morositat bancària i multisectorial.

Informació del Programa Dun-Trade®

El programa Dun-Trade és un servei únic i exclusiu d'INFORMA que permet conèixer el comportament de pagaments dels clients d'una empresa i constitueix un valor afegit per a la gestió de riscos de les empreses.

A partir de la informació aportada pels participants s'elabora l'Score Paydex®, que és un índex sintètic que puntua de 0 a 100 el comportament de pagaments d'una empresa al llarg dels últims 12 mesos.

Informació Mercantil i Legal

Informació oficial publicada sobre l'empresa al Butlletí del Registre Mercantil (BORME), Butlletí Oficial de l'Estat, Butlletins Provincials i Notes de Premsa. Així com la seva estructura corporativa: accionistes, participacions, directius i administradors.

Informació comercial

Una visió de l'empresa des del punt comercial, ja que reflecteix la seva activitat, les operacions comercials o de clients i proveïdors.

Informació Econòmica-Financera

La informació financera presentada cada any per l'empresa al Registre Mercantil: balanç de situació, compte de pèrdues i guanys, estat de canvis del patrimoni net o estat de fluxos d'efectiu. Amb la comparativa i l'anàlisi sectorial podrà analitzar la situació financera de l'empresa dins del seu entorn empresarial.


Característiques de l

La informació financera disponible en aquest informe

La informació financera disponible en aquest informe procedeix de fonts públiques oficials i dels Dipòsits de Comptes publicats per les empreses. Si no disposem de l'última informació disponible al Registre Mercantil, podríem actualitzar la informació per entregar-li l'Informa Financer amb els comptes actualitzats o oferir-li l'Informa Investigat amb la informació que vostè necessita contrastada pel nostre equip d'analistes de risc financers.

La informació financera disponible en aquest informe

Volem ajudar-li a prendre les millors decisions, per això tenim una àmplia gamma de solucions en funció de les teves necessitats

Sol·licita una demo