Descobreixi més
Pujar

Informe Comercial

Informe Comercial

L'informe d'empreses que li permetrà conèixer tota la informació comercial, mercantil i de risc crèdit de qualsevol empresa amb la qual vulgui establir relacions comercials.

L'Informa Comercial li ofereix la informació comercial d'una empresa amb la qual vol establir relacions comercials, o bé la informació d'aquelles empreses que ja són clients, proveïdors o competència. Conté informació que prové de diverses fonts públiques, com el BORME, la premsa o els registres oficials, així com informació que prové dels dipòsits de comptes.


Contingut dels informes comercials

Aquest Informe d'INFORMA D&B conté la informació següent:

Informació de Risc-Crèdit

El Ràting Informa és un sistema de classificació de la solvència empresarial que atorga a les empreses una classificació objectiva del risc comercial i una opinió respecte al seu límit de crèdit.

Informació Judicial i de Morositat

Per conèixer totes les reclamacions i resolucions judicials i administratives publicades als diferents butlletins oficials, així com tots els impagaments registrats als principals fitxers de morositat d'Espanya: RAI, Experian Bureau Empresarial, Morositat bancària i multisectorial (E.B.E. Morositat).

Informació del Programa Dun-Trade®

És un servei únic i exclusiu d'INFORMA que permet conèixer el comportament de pagaments dels clients d'una empresa i constitueix un valor afegit per a la gestió de riscos de les empreses. Més informació sobre el Programa Dun-Trade®. A partir de la informació aportada pels participants s'elabora l'Score Paydex®, que és un índex sintètic que puntua de 0 a 100 el comportament de pagaments d'una empresa al llarg dels últims 12 mesos.

Informació oficial publicada sobre l'empresa al Butlletí del Registre Mercantil (BORME), el Butlletí Oficial de l'Estat, Butlletins Provincials i Notes de Premsa. Així com la seva estructura corporativa: accionistes, participacions, directius i administradors.

Informació Comercial

La Informació Comercial de l'informe dona una visió de l'empresa des del punt comercial, ja que reflecteix la seva activitat, les operacions comercials o de clients i proveïdors. Aquesta informació s'obté principalment de la memòria publicada per l'empresa al Registre Mercantil, a més d'informació comercial obtinguda per enquestes i investigacions.

Informació Financera Bàsica

Els principals elements financers, amb indicadors i magnituds econòmiques de l'empresa en els últims anys, amb els quals podrà conèixer l'evolució econòmica de la companyia. Per conèixer més en detall la Informació Financera es poden consultar els informes financers.Contingut dels informes comercials

Origen de la Informació Comercial

El contingut d'aquest informe comercial disponible procedeix de fonts públiques oficials; cada dia es processen més de 150.000 dades a la nostra base de dades espanyola. A l'hora de mantenir una relació comercial segura amb una empresa necessita estar al dia de tots els canvis que s'hi produeixen, per això Informa D&B posa a la seva disposició el Servei de Vigilància d'empreses , que li notificarà tots els canvis que es produeixin als informes que consulti.


Volem ajudar-li a prendre les millors decisions, per això tenim una àmplia gamma de solucions en funció de les teves necessitats

Sol·licita una demo