Descobreixi més
Pujar

Informe Comercial

Informe Comercial

L'informe d'empreses que li permetrà conèixer tota la informació comercial, mercantil i de risc crèdit de qualsevol empresa amb la qual vulgui establir relacions comercials.

Sol·licita una demo

Informe Comercial

L'Informa Comercial li ofereix la informació comercial d'una empresa amb la qual vol establir relacions comercials, o bé la informació d'aquelles empreses que ja són clients, proveïdors o competència. Conté informació que prové de diverses fonts públiques, com el BORME, la premsa o els registres oficials, així com informació que prové dels dipòsits de comptes.

Contingut dels informes comercials

Aquest Informe d'INFORMA D&B conté la informació següent:

INFORMACIÓ DE RISC COMERCIAL

Tota la informació que necessita per valorar el risc comercial d'una empresa:

 • El Ràting Informa és un sistema de classificació de la solvència empresarial que atorga a les empreses una qualificació objectiva del risc comercial i una opinió respecte al seu límit de crèdit.
 • L'Score de Liquiditat: classifica les empreses segons la probabilitat d'endarrerir-se en un percentatge significatiu dels seus pagaments.
 • Indicador de Risc Comercial: indicador global que uneix la informació del Ràting Informa i l'Score de Liquiditat.
 • Índex de Resiliència: mesura la capacitat de l'empresa per fer front a una situació excepcional i no prevista amb un impacte significatiu en el procés productiu i/o comercial de l'entitat.
 • Informació Judicial i Concursal: conegui tots els procediments concursals i especials, les incidències judicials i les reclamacions administratives publicades als diferents butlletins oficials.
 • Pla de Reestructuració: permet modificar les condicions o l'estructura de l'actiu, del passiu i/o dels fons propis de la societat, de manera que l'empresa pugui evitar la insolvència o sortir-ne.
 • Fitxers de Morositat: la informació de tots els impagaments registrats als principals fitxers de morositat d'Espanya:  RAI, ASNEF Empresas,EBE Morositat, ICIRED, RIJ.
 • Comportament de Pagaments dels clients: podrà consultar l'Score Paydex®, un índex sintètic que puntua de 0 a 100 el comportament de pagaments d'una empresa al llarg dels últims 12 mesos. Aquest índex s'elabora a través de la informació del servei exclusiu d'INFORMA Dun-Trade que permet conèixer el comportament de pagaments dels clients. Més informació sobre el D&B Global Trade Program ® .

ELEMENTS FINANCERS: LA INFORMACIÓ FINANCERA BÀSICA

Els principals elements financers, amb indicadors i magnituds econòmiques de l'empresa en els últims 5 anys, amb els quals podrà conèixer l'evolució econòmica de la companyia.

Per conèixer més en detall la Informació Financera pot consultar els informes financers.

ESTRUCTURA CORPORATIVA

La informació sobre els administradors i directius de l'empresa amb la seva data de nomenament i cessament (si escau) i també les vinculacions financeres de l'empresa: els accionistes i participacions de l'empresa.

INFORMACIÓ COMERCIAL

 • Conegui tota la informació de l'empresa des del punt de vista comercial:
 • Constitució i activitat
 • Licitacions públiques
 • Empleats
 • Operacions comercials de clients i proveïdors
 • Subvencions
 • Denominacions i Marques
 • Presència Online

Obtenim aquesta informació principalment de la memòria publicada per l'empresa al Registre Mercantil, a més d'informació comercial obtinguda per enquestes i investigacions.

ESTRUCTURA LEGAL

Informació oficial publicada sobre l'empresa al Butlletí del Registre Mercantil (BORME), el Butlletí Oficial de l'Estat, Butlletins Provincials i Notes de Premsa.


Contingut dels informes comercials

Vol prendre les millors decisions per a la seva empresa? Faci-ho amb la millor informació.

SOL·LICITA UNA DEMO