Descobreixi més
Pujar

Informe Comercial

Informe Comercial

L'informe d'empreses que li permetrà conèixer tota la informació comercial, mercantil i de risc crèdit de qualsevol empresa amb la qual vulgui establir relacions comercials.

Informe Comercial

L'Informa Comercial li ofereix la informació comercial d'una empresa amb la qual vol establir relacions comercials, o bé la informació d'aquelles empreses que ja són clients, proveïdors o competència. Conté informació que prové de diverses fonts públiques, com el BORME, la premsa o els registres oficials, així com informació que prové dels dipòsits de comptes.


Informe Comercial

Contingut dels informes comercials

Aquest Informe d'INFORMA D&B conté la informació següent:

INFORMACIÓ DE RISC COMERCIAL

Tota la informació que necessita per valorar el risc comercial d'una empresa:

 • El Ràting Informa és un sistema de classificació de la solvència empresarial que atorga a les empreses una qualificació objectiva del risc comercial i una opinió respecte al seu límit de crèdit.
 • L'Score de Liquiditat: classifica les empreses segons la probabilitat d'endarrerir-se en un percentatge significatiu dels seus pagaments.
 • Indicador de Risc Comercial: indicador global que uneix la informació del Ràting Informa i l'Score de Liquiditat.
 • Índex de Resiliència: mesura la capacitat de l'empresa per fer front a una situació excepcional i no prevista amb un impacte significatiu en el procés productiu i/o comercial de l'entitat.
 • Informació Judicial: conegui totes les reclamacions i resolucions judicials i administratives publicades als diferents butlletins oficials.
 • Fitxers de Morositat: la informació de tots els impagaments registrats als principals fitxers de morositat d'Espanya: RAI, EBE Morositat, ICIRED i RIJ.
 • Comportament de Pagaments dels clients: podrà consultar l'Score Paydex®, un índex sintètic que puntua de 0 a 100 el comportament de pagaments d'una empresa al llarg dels últims 12 mesos. Aquest índex s'elabora a través de la informació del servei exclusiu d'INFORMA Dun-Trade que permet conèixer el comportament de pagaments dels clients. Més informació sobre el Programa Dun-Trade®.

ELEMENTS FINANCERS: LA INFORMACIÓ FINANCERA BÀSICA

Els principals elements financers, amb indicadors i magnituds econòmiques de l'empresa en els últims 5 anys, amb els quals podrà conèixer l'evolució econòmica de la companyia.

Per conèixer més en detall la Informació Financera pot consultar els informes financers.

ESTRUCTURA CORPORATIVA

La informació sobre els administradors i directius de l'empresa amb la seva data de nomenament i cessament (si escau) i també les vinculacions financeres de l'empresa: els accionistes i participacions de l'empresa.

INFORMACIÓ COMERCIAL

 • Conegui tota la informació de l'empresa des del punt de vista comercial:
 • Constitució i activitat
 • Licitacions públiques
 • Empleats
 • Operacions comercials de clients i proveïdors
 • Subvencions
 • Denominacions i Marques
 • Presència Online

Obtenim aquesta informació principalment de la memòria publicada per l'empresa al Registre Mercantil, a més d'informació comercial obtinguda per enquestes i investigacions.

ESTRUCTURA LEGAL

Informació oficial publicada sobre l'empresa al Butlletí del Registre Mercantil (BORME), el Butlletí Oficial de l'Estat, Butlletins Provincials i Notes de Premsa.


Contingut dels informes comercials

Volem ajudar-li a prendre les millors decisions, per això tenim una àmplia gamma de solucions en funció de les teves necessitats

Sol·licita una demo