Descobreixi més
Pujar

Serveis del Registre

Serveis del Registre

Informa D&B li facilita l'obtenció de la documentació i informació dels principals Registres Públics i Empresarials: Registre Mercantil, de la Propietat o de Trànsit.


Realitzi les principals sol·licituds als registres oficials còmodament a través de la nostra gestoria online.

Locomotive::Steam::Liquid::Drops::UploadedFile

Registre Mercantil

Accés a Notes Simples i Dipòsits de Comptes de les empreses.

Locomotive::Steam::Liquid::Drops::UploadedFile

Registre de la Propietat

Accés a la informació de la propietat dels immobles.

Locomotive::Steam::Liquid::Drops::UploadedFile

Registre de Trànsit

Conegui la propietat de vehicles i les seves càrregues 

No perdi el temps amb el registre, INFORMA fa tots el tràmits per vostè.

Li mostrem com funciona