Descobreixi més
Pujar

ESG, Compliance i Compres

ESG, Compliance i Compres

INFORMA li ofereix tota una bateria de solucions perquè la seva activitat pugui ser sostenible en el temps, millorar el seu acompliment dels principis ESG i, al mateix temps, poder avaluar l'acompliment dels seus proveïdors i clients.

També l'ajudem a minimitzar el risc reputacional inherent a les relacions comercials, detectar conflictes d'interessos.

SOLUCIONS PER A ESG, COMPLIANCE I COMPRES

Alineï la seva empresa amb els principis ESG i optimitzi i controli els seus processos d'onboarding

La cartera de productes i serveis d'ESG, compliment normatiu i compres d'INFORMA està concebuda per acompanyar a la seva empresa en el camí cap a la sostenibilitat, compliment normatiu i gestió de la cadena de subministrament.

Locomotive::Steam::Liquid::Drops::UploadedFile

ESG Intelligence

Alineï la seva empresa amb els principis ESG (Ambiental, Social i Governança) i avanci en el camí cap a la sostenibilitat.

Locomotive::Steam::Liquid::Drops::UploadedFile

Compliance

Minimitza el risc reputacional, detecta conflictes d'interessos i l'ajuda amb el compliment normatiu.

Locomotive::Steam::Liquid::Drops::UploadedFile

Gestió de compres i proveïdors

Millora els seus sistemes i processos d'admissió i control de proveïdors i compres.

Vol complir la normativa i millorar el rendiment de la seva empresa amb els proveïdors?

Pregunti´ns