Descobreixi més
Pujar

Assegurança de Crèdit Póliza Fácil de Cesce

Assegurança de Crèdit Póliza Fácil de Cesce

Protegeixi's dels impagaments assegurant les seves vendes a crèdit

Beneficis de l'assegurança de crèdit

Si és una PIME que ven a crèdit, li oferim l'assegurança més ràpida i fàcil davant els impagaments.

 • Asseguri les vendes que fa a tota la seva cartera de clients.
 • Indemnització dels crèdits impagats.
 • Cobertura del 85% del límit de risc dels seus clients classificats.
 • Sense càrregues administratives per a la seva empresa.
 • Preu únic en funció de la seva facturació.
 • Pot tenir la cobertura de clients anònims o no classificats.
 • Servei de gestió de recuperació de deute.
 • Millori les seves fonts de finançament gràcies a haver millorat les seves condicions creditícies.

A  més, li oferim un servei de preclassificació de riscos online, un sistema amb el qual podrà conèixer de manera gratuïta el risc atorgat a 3 clients abans de contractar la pòlissa.  


Beneficis de l

Quan resulta útil contractar una assegurança de crèdit?

Vendre a crèdit és una pràctica habitual. Acceptar uns terminis de pagament ajornats comporta assumir un risc d'impagament que cal tenir en compte a l'hora de seleccionar el client amb el qual realitzarà l'operació comercial. Si el client es troba en una situació inestable, l'operació pot acabar convertint-se en una factura impagada. Pot la seva empresa assumir-ne el risc? No seria millor assegurar el seu balanç i compte de resultats?

L'assegurança de crèdit proporciona seguretat en el cobrament de les operacions comercials, cobrint-ne el risc d'insolvència i reduint l'impacte que un impagament pot produir en l'estabilitat de la seva empresa i la seva supervivència.

Una eina imprescindible per a una gestió eficient de riscos: en cas d'impagament de la operació comercial, a més de la indemnització, l'assegurança de crèdit inclou la gestió de cobrament del deute impagat.

Quan resulta útil contractar una assegurança de crèdit?

Consulti les condicions de la pòlissa

DESCARREGUI LES CONDICIONS

Un preu a la seva mida

INFORMA posa a disposició de les petites i mitjanes empreses que venen a crèdit una pòlissa d'assegurança d'impagaments de la seva matriu, Cesce, que es pot contractar a través d'Internet de forma fàcil i senzilla.

Som una agència d'assegurances exclusiva de Cesce. Gràcies a la gestió sistematitzada de la base de dades d'INFORMA D&B i a l'experiència en la gestió d'assegurances de crèdit de Cesce, li oferim un sistema fàcil per calcular el preu de la seva assegurança sense cap compromís en funció del seu volum de vendes anuals assegurables.

Un preu a la seva mida

L'Assegurança de Crèdit és així de Fàcil

 • Pòlissa vàlida per a PIMES que facturin fins a 5MM €
 • Cobertura per a vendes nacionals i internacionals en 32 països
 • Prima fixa ajustada al volum de facturació i amb pagament fraccionat
 • Sense necessitat de valoració prèvia de la cartera de deutors
 • Sense necessitat de declarar cobraments o vendes

Si identifica els seus clients perquè Cesce els classifiqui:

 • Cesce li assegura el 85% del límit de risc.
 • Disposarà d'un límit de risc màxim per deutor de fins a 160.000€.
 • No tindrà indemnització màxima anual per a aquests deutors.

Si decideix no identificar a algun dels seus clients, pot fer-ho. En aquest cas:

 • Cesce assegura el 60% del límit de risc.
 • Disposarà d'un límit de risc màxim per deutor anònim de 3.000€.
 • Hi haurà una indemnització màxima anual de 3 vegades la prima pagada.


L

L'assegurança de crèdit fàcil que agilitza la gestió de la pòlissa

SOL·LICITI MÉS INFORMACIÓ