Descobreixi més
Pujar

Assegurança de Crèdit CESCE Fácil

Assegurança de Crèdit CESCE Fácil

Protegeixi's dels impagaments assegurant les seves vendes a crèdit

Beneficis de l'assegurança de crèdit

Si és una PIME que ven a crèdit, li oferim l'assegurança més ràpida i fàcil davant els impagaments.

 • Asseguri les vendes que fa a tota la seva cartera de clients.
 • Li indemnitzem els crèdits impagats.
 • Cobrim fins al 85% de l'import de les seves vendes si identifica als clients
 • Sense càrregues administratives per a la seva empresa.
 • Preu únic en funció de la seva facturació.
 • Pot tenir la cobertura de clients anònims o no classificats.
 • Inclou el servei de gestió de recuperació de deute.
 • Millori les seves fonts de finançament gràcies a haver millorat les seves condicions creditícies.

Beneficis de l

Quan resulta útil contractar una assegurança de crèdit?

Vendre a crèdit és una pràctica habitual. Acceptar uns terminis de pagament ajornats comporta assumir un risc d'impagament que cal tenir en compte a l'hora de seleccionar el client amb el qual realitzarà l'operació comercial. Si el client es troba en una situació inestable, l'operació pot acabar convertint-se en una factura impagada. Pot la seva empresa assumir-ne el risc? No seria millor assegurar el seu balanç i compte de resultats?

L'assegurança de crèdit proporciona seguretat en el cobrament de les operacions comercials, cobrint-ne el risc d'insolvència i reduint l'impacte que un impagament pot produir en l'estabilitat de la seva empresa i la seva supervivència.

Una eina imprescindible per a una gestió de riscos eficient que a més inclou dos serveis complementaris:

 • Gestió del Recobrament de deutes impagats.
 • Indemnització en cas d'impagaments de l'operació comercial.

Quan resulta útil contractar una assegurança de crèdit?

Consulti les condicions de la pòlissa

DESCARREGUI LES CONDICIONS

Un preu a la seva mida

INFORMA, a través de la seva matriu CESCE, posa a disposició de les petites i mitjanes empreses que venen a crèdit una pòlissa d'assegurança d'impagaments que es pot contractar a través d'Internet de forma fàcil i senzilla.

Gràcies a la gestió sistematitzada de la base de dades d'INFORMA D&B i a l'experiència en la gestió d'assegurances de crèdit de CESCE, li oferim un sistema fàcil per calcular el preu de la seva assegurança sense cap compromís en funció del seu volum de vendes assegurables.

Un preu a la seva mida

L'Assegurança de Crèdit és així de Fàcil

 • Pòlissa vàlida per a PIMES que facturin fins a 5MM €
 • Cobertura per a vendes nacionals i internacionals en 32 països
 • Sense limitacions per sector d'activitat
 • Prima fixa ajustada al volum de facturació i amb pagament fraccionat
 • Sense necessitat de valoració prèvia de la cartera de deutors
 • Sense necessitat de declarar cobraments o vendes

Si identifica els seus clients perquè CESCE els classifiqui:

 • Li assegurem el 85% de la facturació anual per deutor
 • Disposarà d'un límit de risc màxim per deutor, en funció de la seva facturació, de fins a 160.000€
 • No tindria indemnització màxima anual per a aquests deutors

Si decideix no identificar a algun dels seus clients, pot fer-ho. En aquest cas:

 • Assegurem fins al 60% de la facturació anual per deutor
 • Disposarà d'un límit de risc màxim per deutor, en funció de la seva facturació, de 3.000€
 • Indemnització màxima anual de 3 vegades la prima pagada


L

L'assegurança de crèdit fàcil que agilitza la gestió de la pòlissa

SOL·LICITI MÉS INFORMACIÓ