Descobreixi més
Pujar

Informació de Sectors

Informació de Sectors

L'Informe Sectorial online d'Informa D&B li ofereix una visió ràpida i completa de la situació d'un sector i l'evolució que ha tingut en els últims anys.

L'Observatori Sectorial DBK li ofereix l'Informe de Risc Sectorial amb l'anàlisi del risc comercial i financer que presenta el sector.

Anar a www.dbk.es

Utilitat dels informes de sectors

Els informes de sectors són eficaços per conèixer tota la informació sobre un sector d'un mercat concret. Aquests informes serveixen per comprovar l'estat del sector en si, consultar empreses de la competència o conèixer els estats financers dins del sector de consulta.

Seleccionant el codi CNAE que desitgi podrà reconèixer les característiques del sector, les principals magnituds econòmiques, fer servir la segmentació geogràfica, per mida i internacional, conèixer les cinc millor empreses del sector, dades de balanç, compte i anàlisi de resultats, anàlisi del fons de maniobra i ràtios del sector.

A partir de l'activitat CNAE podrà conèixer les principals característiques del sector, tant comercials com econòmiques.

Característiques dels sectors

  • Principals Magnituds Econòmiques del Sector: ofereix les principals magnituds mitjanes i l'evolució dels últims anys del Balanç de Situació i Compte de Pèrdues i Guanys del sector d'activitat.
  • Segmentació del Sector per mida, distribució geogràfica i internacional de les empreses participants al sector.
  • Top 5 Empreses del Sector: l'anàlisi d'un sector requereix l'observació de la situació de les empreses que el formen, i per això disposa del top 5 de les empreses del sector.
  • Estats financers del Sector: detall dels valors mitjans dels estats financers del sector: Balanç mitjà del sector, anàlisi del fons de maniobra i compte de resultats mitjà del sector
  • Anàlisi de Situació: gràcies a les Ràtios Financeres Mitjanes del Sector, a l'Anàlisi dels resultats i el gràfic d'anàlisi de marge-rotació és possible comprendre la situació econòmica del sector i elaborar l'estratègia comercial més adequada per al sector en concret.

 


Utilitat dels informes de sectors

L'Observatorio Sectorial DBK

El seguiment continuat de gairebé 600 sectors espanyols i portuguesos, i publica anualment més de 300 informes amb profunditat i 1.000 fitxes de conjuntura.

Conegui tota la informació sobre els sectors