Descobreixi més
Pujar

Certificacions

Certificacions

Per assegurar l'excel·lència en la seva activitat, INFORMA compta amb les certificacions de qualitat, seguretat de la informació i medi ambient següents.


ISO 9001

La ISO 9001 de gestió de la qualitat és la norma de major reconeixement mundial amb un milió de certificats. Pertany a la família ISO 9000 de normes de sistemes de gestió de la qualitat i ajuda a les organitzacions a complir amb les expectatives i necessitats dels seus clients i a gestionar la qualitat en tots els processos. INFORMA va obtenir el certificat de qualitat AENOR segons la norma ISO 9002 el 21 de juliol de 2000 i va ser la primera empresa del sector a Europa a obtenir-la. 


El 2018, INFORMA va adaptar el seu sistema integrat a les noves versions de 2015 de les normes ISO 9001 de gestió de la qualitat.

ISO 14001

La ISO 14001 és una norma internacionalment acceptada com a estàndard de sistema de gestió mediambiental que proporciona una guia per reduir l'impacte sobre el medi ambient. INFORMA compta amb la certificació global en gestió ambiental ISO 14001 des de 2012, any en què es va convertir en la primera empresa del sector a Espanya a aconseguir-la. 


El 2018, INFORMA va adaptar el seu sistema integrat a les noves versions de 2015 de les normes ISO 14001 de gestió ambiental.

ISO 27001

La ISO 27001 és un estàndard internacional que proporciona un model per establir, implementar, revisar i millorar un Sistema de Gestió de Seguretat de la Informació (SGSI). La norma es compon de mesures organitzatives, tècniques, legals i físiques. 


Amb aquesta certificació, INFORMA assegura als seus clients l'ús de bones pràctiques en matèria de Seguretat per garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i legalitat de la informació que gestiona. INFORMA compta amb la ISO 27001 des de 2019 i va ser la primera empresa del sector a Espanya a obtenir-la.

INBONISRATING

INFORMA ha estat qualificada per l'agència InbonisRating amb el qualificatiu AA. INBONISRATING és la primera agència de qualificació creditícia especialitzada en PIMES, registrada i supervisada per l'Autoritat Europea de Valors i Mercats (ESMA).

CeroCO

undefined

La ONG ECODES (Ecología y Desarrollo) promou el segell CeroCO₂, que té com a objectiu reduir l'impacte de les empreses en el clima, mitjançant el càlcul i la reducció de la petjada de carboni, i així contribuir a la lluita contra el canvi climàtic.

El segell CeroCO₂ representa un compromís amb el clima i contra la pobresa, ja que la majoria dels projectes de compensació se situen en països en vies de desenvolupament. 


A través d'aquest programa, amb el qual INFORMA compensa el 100% de les seves emissions de CO₂ des de 2015, l'empresa demostra el seu compromís amb la sostenibilitat.