Descobreixi més
Pujar

Experian Bureau Empresarial

Experian Bureau Empresarial

L'Experian Bureau Empresarial, Morositat Bancària i Multisectorial (E.B.E. Morositat) és un fitxer que conté informació d'operacions creditícies impagades, la seva evolució històrica i les principals característiques.


Aquest fitxer s'extrau a partir del bureau de crèdit d'Experian, que és el més utilitzat per les entitats financeres i que acumula informació de més de 500.000 empreses deutores amb un deute total acumulat de 65.000 milions d'euros.

EBE Morositat conté:

  • Tipus de creditor
  • Producte
  • Import de les operacions
  • Núm. d'impagaments
  • Import impagaments (amb sumatori total a la part inferior)
  • Data primer impagament
  • Data darrer impagament

El preu d'una consulta al fitxer E.B.E. Morositat és de 0,5 unitats per consulta, però existeix la possibilitat d'activar el servei E.B.E. Morositat Plus, de manera que per 0,4 unitats addicionals i durant un període de 12 mesos, podrà consultar sense cost addicional l'E.B.E. Morositat dels nifs inclosos en aquest servei tants cops com vulgui.

Volem ajudar-li a prendre les millors decisions, per això tenim una àmplia gamma de solucions en funció de les teves necessitats

Sol·licita una demo