Descobreixi més
Pujar

Titularitat Real

Titularitat Real

Descobreixi quins són els titulars reals d’una empresa.

Què és una titularitat real?

La titularitat real permet identificar els propietaris últims d’una societat. 

Segons la definició legal, s'entén per titular real a la persona o persones físiques que en darrera instància posseeixin o controlin, directa o indirectament, un percentatge superior al 25 per cent del capital o dels drets de vot d’una persona jurídica, o que per altres mitjans exerceixin el control, directe o indirecte, d’una persona jurídica.

Què és una titularitat real?

Per què és important conèixer el titular real d’una empresa?

Els subjectes obligats han d’identificar el titular real (article 4 de la LLEI 10/2010) dels seus clients amb caràcter previ a l’establiment de relacions de negoci o a l'execució de qualsevol operació.

Els nostres serveis per conèixer el titular real d’una empresa li permetran:

  • Complir amb la legislació en matèria de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme (Llei 10/2010).
  • Evitar riscos reputacionals.
  • Obtenir la informació corresponent al titular real.
  • Conèixer el tipus de participació (directa o indirecta).
  • Accedir a informació sobre societats intervinents.

Per què és important conèixer el titular real d’una empresa?

L’ajudem a complir amb la legislació en la identificació dels titulars reals.

SOL·LICITI UNA DEMO

Serveis de consulta de Titularitat Real del Col·legi de Registradors d’Espanya i del Consell General del Notariat

Des d’INFORMA, si és un subjecte obligat, podrà triar si vol accedir al servei de consulta de Titularitat Real del Col·legi de Registradors d’Espanya o al del Consell General del Notariat.

El servei de Registradors obté la informació sobre titularitat real a partir dels models de presentació de comptes anuals, mentre que al servei de Notariat són els mateixos notaris els que enriqueixen la base de dades, ja que estan obligats a identificar els propietaris de les persones jurídiques i no poden autoritzar operacions efectuades per persones jurídiques sense que s’hagi identificat el titular o els titulars reals d’aquestes.

Consulti’ns i l’informem i assessorem sobre el servei que millor s’adapti a les seves necessitats.

Serveis de consulta de Titularitat Real del Col·legi de Registradors d’Espanya i del Consell General del Notariat