Descobreixi més
Pujar

Model de Risc Personalitzat

Model de Risc Personalitzat

Un model predictiu que pronostica el risc d'impagament de la seva cartera personalitzada amb la seva pròpia informació de pagaments.

Què és un model de risc personalitzat?

El model de risc personalitzat per a la seva empresa analitza la informació de la base de dades d'INFORMA, la informació del comportament de pagaments dels seus clients i crea un model predictiu que pronostica la probabilitat d'impagament de les factures entre 30 i 60 dies.

  • Com puc millorar l'scoring actual de risc?
  • El meu scoring de risc actual s'ajusta a la meva casuística?
  • Com puc minimitzar el risc si amplio la meva cartera de clients?
Què és un model de risc personalitzat?

Avantatges del Model de Risc Personalitzat

Solució personalitzada per a cada empresa

Fa servir algoritmes predictius basats en tecnologies de machine learning

Utilitza l'històric de factures i pagaments de la seva empresa

Millora la precisió i el rendiment en un 40% de mitjana respecte a altres models genèrics

Redueix el risc d'impagament de factures fins a un 20% gràcies a una gestió més eficient de les factures

Avantatges del Model de Risc Personalitzat

Vol predir el risc d'impagament de la seva cartera de clients?

Obtingui el seu model de risc personalitzat.

Com funciona el model?

  1. Scoring Assigna en temps real una probabilitat d'impagament a cada factura.
  2. Personalització L'scoring es retroalimenta de les dades pròpies, incrementant-ne així el rendiment de forma contínua.
  3. Plug&Play El model de risc personalitzat s'adapta fàcilment als productes de cada client.
Com funciona el model?