Descobreixi més
Pujar

Asseguri el compliment de les normatives FATCA i CRS

Asseguri el compliment de les normatives FATCA i CRS

INFORMA, amb l'assessorament expert de Deloitte Espanya, ha desenvolupat una solució modular i completa que ajuda a les entitats financeres a complir amb els requisits de les legislacions FATCA i CRS. 

Ambdues solucions s'ocupen de tots els àmbits de la normativa, des de la classificació i vigilància, documentació a sol·licitar al client i les possibles divergències que poden sorgir, la generació dels fitxers de reporting i un sistema d'auditoria, fins als serveis complementaris de Call Center especialitzats i gestió documental.

Classificació d'entitats jurídiques segons la normativa FATCA

La solució cobreix tots els àmbits de la normativa i es pot dividir en dos blocs, els Serveis d'Informació i els Serveis de Back Office.

  • Els Serveis d'Informació FATCA deriven directament de l'aplicació de l'algoritme de classificació sobre la base d'informació pública disponible a la Base de Dades d'Informa de la persona jurídica objecte de consulta. Aquesta classificació inicial es veu complementada amb altres serveis addicionals, complementaris i necessaris perquè la solució sigui completa i les entitats financeres assegurin el compliment de la norma.
  • Els serveis de Back Office, dissenyats per cobrir les obligacions derivades del tractament del Certificat, es faciliten a través de dues empreses del grup Informa, CTI i Logalty, i n'inclouen la gestió completa mitjançant els serveis de Call Center especialitzat i la Gestió Documental de tota la documentació associada. El servei regula la sol·licitud, el tractament de divergències, la verificació, vigilància i firma física o electrònica del certificat, així com la custodia de tota la documentació necessària als diferents processos existents per al correcte compliment dels requisits de la normativa.

La solució té l'avantatge addicional per a les entitats de que no requereix desenvolupaments tecnològics per donar compliment a les obligacions derivades de la legislació FATCA, l'impacte en desenvolupaments d'IT i Recursos Humans serà mínim o inexistent.

La solució FATCA d'Informa és una solució completa, ja que facilita tots els requisits que marca la norma i dona cobertura legal, assegurant les evidències de la correcta sol·licitud de la documentació en temps i forma i facilitant la informació sobre les empreses que hagin de ser reportades. Tanmateix, assegura una actualització constant, tant dels canvis normatius com una vigilància de totes les persones jurídiques de forma continuada.

Classificació d

Classificació d'entitats jurídiques segons la normativa CRS

La solució CRS d'INFORMA cobreix tots els àmbits de la normativa i es pot dividir en dos blocs, els Serveis d'Informació i els Serveis de Back Office.

  • Els Serveis d'Informació CRS deriven directament de l'aplicació de l'algoritme de classificació sobre la base d'informació pública disponible a la Base de Dades d'Informa de la persona jurídica objecte de consulta. Aquesta classificació inicial es veu complementada amb altres serveis addicionals, complementaris i necessaris perquè la solució sigui completa i les entitats financeres assegurin el compliment de la norma.
  • Els serveis de Back Office, dissenyats per cobrir les obligacions derivades del tractament del Certificat, es faciliten a través de dues empreses del grup Informa, CTI i Logalty, i n'inclouen la gestió completa mitjançant els serveis de Call Center especialitzat i la Gestió Documental de tota la documentació associada. El servei regula la sol·licitud, el tractament de divergències, la verificació, vigilància i firma física o electrònica del certificat, així com la custodia de tota la documentació necessària als diferents processos existents per al correcte compliment dels requisits de la normativa.

La solució té l'avantatge addicional per a les entitats de que no requereix desenvolupaments tecnològics per donar compliment a les obligacions derivades de la legislació CRS, l'impacte en desenvolupaments d'IT i Recursos Humans serà mínim o inexistent.

La solució CRS d'INFORMA és una solució completa, ja que facilita tots els requisits que marca la norma i dona cobertura legal, assegurant les evidències de la correcta sol·licitud de la documentació en temps i forma i facilitant la informació sobre les empreses que hagin de ser reportades. Tanmateix, i entre d'altres virtuts, assegura una actualització constant, tant dels canvis normatius com una vigilància de totes les persones jurídiques de forma continuada.


Classificació d

SOLUCIONS DE COMPLIMENT NORMATIU

Les millors Solucions de Compliance per gestionar els processos relacionats amb el compliment normatiu i reduir el risc d'Incompliment.

Sol·licita una demo