Descobreixi més
Pujar

Informació Sectorial DBK

Informació Sectorial DBK

L' Observatori Sectorial DBK du a terme el seguiment continuat d'uns 600 sectors espanyols i portuguesos, publicant anualment més de 300 informes en profunditat i 1.000 fitxes de conjuntura.

ACCEDEIXI ALS ESTUDIS DE DBK

Informació Sectorial i de la competència amb DBK

DBK és la marca d'Informa D&B especialitzada en l'elaboració d'estudis d'anàlisi sectorial i de la competència.

L' Observatori Sectorial DBK du a terme el seguiment continuat d'uns 600 sectors espanyols i portuguesos, publicant anualment més de 300 informes en profunditat i 1.000 fitxes de conjuntura.

Podrà trobar la millor informació sectorial sobre empreses d'origen espanyol i portuguès.

Els estudis multiclient DBK s'han convertit en eina bàsica per al coneixement de l'entorn i la presa de decisions de les principals entitats financeres ibèriques, així com de diferents organismes públics amb competències en política econòmica i industrial de les firmes de consultoria líders i de més de 2.000 companyies industrials i de serveis espanyoles i portugueses. Ho pot fer servir per a estudis de mercat centrats en B2B i B2C.

Informació Sectorial i de la competència amb DBK

Tipus d'Estudis de Sectors

Els estudis s'agrupen en les set línies d'anàlisi següents:

SECTORS

Estructura de l'oferta i anàlisi de la competència en més de 100 sectors de l'economia espanyola.

Sectores

RÀTIOS SECTORIALS

Anàlisi dels estats financers de les empreses líders d'uns 80 sectors; balanços i comptes de resultats sectorials. Actualització anual.

Ratios Sectoriales

TREND INDÚSTRIA

Anàlisi semestral de la conjuntura de 100 sectors industrials i de serveis.

Trend Industria

COMPETITORS

Estratègies i resultats de la competència en els principals mercats bancaris.

COMPETITORS

INFORMES ESPECIALS

Situació actual, perspectives i principals operadors en segments, nínxols de mercat i sectors emergents.

INFORMES ESPECIALES

BUSINESS RATING

Servei en línia que analitza el risc associat a 500 activitats de negoci en què es desagrega l'economia espanyola.

BUSINESS RATING

SECTORS PORTUGAL

Estructura de l'oferta i anàlisi de les empreses líders des del punt de vista competitiu i financer en més de 50 sectors portuguesos.

SECTORES PORTUGAL

Més informació sobre els Estudis de Sectors DBK

La informació mostrada als estudis de sectors ofereix als nostres clients una visió completa sobre l'actualitat del sector analitzat i ajuda a millorar el rendiment de la seva empresa i la presa de decisions per dissenyar estratègies empresarials d'èxit.

A més, la nostra eina exclusiva de visualització en línia permet accedir als estudis des de qualsevol lloc i dispositiu, a part de fer servir funcionalitats com els marcadors de pàgines, subratllat de textos, cerca contextual d'informació, etc. que faciliten la consulta, la revisió i la cerca de la informació més útil dins de l'estudi.

Si necessita més informació sobre els Estudis de Sectors DBK, pot posar-se en contacte amb nosaltres per informar-se de manera detallada sobre aquests estudis.

El nostre equip d'atenció al client s'encarregarà d'oferir informació completa sobre la informació sectorial oferta en aquestes anàlisis sobre sectors del mercat espanyol i portuguès.

 

Més informació sobre els Estudis de Sectors DBK

Vol conèixer els seus clients i saber més sobre les seves necessitats?

SOL·LICITI UNA DEMO D’INFORMA