Descobreixi més
Pujar

Pla de prevenció del frau, la corrupció i els conflictes d

Pla de prevenció del frau, la corrupció i els conflictes d'interès

En el Pla es detallen la totalitat de les mesures preventives, de detecció, correcció i investigació i persecució del frau, la corrupció i els conflictes d'interès existents a INFORMA.

Pla Antifrau

Dins de les mesures del denominat "Pla Antifrau", s'ha redactat i ha estat firmada per la Direcció General d'INFORMA, la Declaració Institucional sobre la prevenció del frau, la corrupció i els conflictes d'interès.

Declaració.

El Consell Executiu (CEJ) d'INFORMA manifesta la seva voluntat d'aprovar el Pla de prevenció del frau, la corrupció i els conflictes d'interès d'INFORMA rev.0.

Com a continuació i alineat amb la Declaració Institucional sobre la Prevenció del frau, la corrupció i els conflictes d'interès s'ha redactat el Pla de prevenció de frau, la corrupció i els conflictes d'interès, que neix de la necessitat de garantir la màxima diligència, honestedat, objectivitat, transparència i legalitat en l'ús i la gestió de les ajudes, fons i subvencions públiques rebudes amb motiu de la participació de l'Organització en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, també denominats Fons Next Generations, com a Agent Digitalitzador Adherit del Kit Digital.

Acta.