Descobreixi més
Pujar

Fitxer ASNEF Empresas

Fitxer ASNEF Empresas

El fitxer ASNEF Empresas conté informació dels incompliments de les obligacions dineràries de les empreses, la seva evolució històrica i les principals característiques.

Què és el fitxer ASNEF Empresas?

El fitxer ASNEF Empresas és un fitxer amb informació de l’incompliment de les obligacions dineràries de les empreses.

ASNEF Empresas conté la base més gran de dades actualitzades de morositat financera i comercial d’empreses. Aquest fitxer inclou informació de més de 140.000 deutors i més de 250.000 operacions impagades.


Què és el fitxer ASNEF Empresas?

Consulti el llistat ASNEF Empresas

Com saber si una empresa està al llistat ASNEF Empresas?

A INFORMA podrà accedir a la informació del fitxer ASNEF Empresas en consultar la informació comercial i financera d’una empresa. Aquest fitxer conté la següent informació:

  • Tipus de creditor
  • Producte
  • Import de les operacions
  • Núm. d'impagaments
  • Import impagaments (amb sumatori total a la part inferior)
  • Data primer impagament
  • Data últim impagament
  • La representació gràfica de la distribució dels impagaments per any del primer impagament, situació, producte i tipus de deutor.
  • L'anàlisi de tota la informació provinent del fitxer.

A més, gràcies al servei de vigilància, que es proporciona de manera proactiva i gratuïta, sabrà si la situació de les empreses incloses al fitxer ha variat o si es produeixen altes d'empreses noves.

Consulti el llistat ASNEF Empresas

Vol saber si els seus clients es troben en algun dels fitxers de morosos?

SOL·LICITI’NS MÉS INFORMACIÓ