Descobreixi més
Pujar

Fitxer de Morositat ICIRED

Fitxer de Morositat ICIRED

ICIRED és l’únic fitxer de morositat col·laboratiu i obert a tothom.

Un fitxer de morositat obert a la participació de milers d’autònoms, pimes i grans empreses.

Més dades, més prevenció, més protecció

El fitxer de morositat ICIRED es basa en la tecnologia big data i en els criteris de l’economia col·laborativa.

Informació exclusiva i rellevant oberta a tothom, autònoms, pimes i grans empreses, que el protegeix dels impagaments perquè els preveu i augmenta les possibilitats de recobrament.

Més dades, més prevenció, més protecció

Avantatges del fitxer de morositat ICIRED

 • Augmenta la taxa de recobrament.
 • Complementa les accions de recobrament de les empreses.
 • Accés a informació rellevant i de qualitat no disponible als fitxers de morositat tradicionals.
 • Complementa les fonts d’informació del mercat.
 • Estricte compliment de la normativa de protecció de dades i protecció del dret a l’honor.
 •  Accés flexible als serveis: portal web, Batch, API

Avantatges del fitxer de morositat ICIRED

Xifres

544 milions € DEUTE GESTIONAT
9.2 sobre 10 ÍNDEX DE SATISFACCIÓ DE CLIENTS
6 mil CLIENTS

Com funciona?

 1. Crea una reclamació d’impagaments
 2. Verificació del deute per part d’ICIRED
 3. Enviament de requeriment de pagament (opcional)
 4. Inclusió del deutor al fitxer de morositat ICIRED.
 5. Notificació de la inclusió al deutor.
 6. Difusió de la informació al teixit empresarial i financer a través d'INFORMA.
Com funciona?

Quines dades obtindré quan consulti l'Informa amb ICIRED?

Podrà consultar la informació de l’ICIRED quan consulti l’informe de qualsevol empresa a INFORMA i saber si es troba en aquest fitxer d’impagats.

Si l’empresa es troba en aquest fitxer, per cada impagat que tingui aquest NIF obtindrà:

 • Classificació del deutor.
 • Origen del deute.
 • Import total reclamat.
 • Import pendent.
 • Data de l’impagament.

Si l'empresa no es troba a ICIRED, obtindrà:

 • Verificació de que l'empresa no té incidències a ICIRED amb data i hora de la consulta.

Quines dades obtindré quan consulti l

Protegeixi’s dels impagaments amb ICIRED

CONSULTI MÉS INFORMACIÓ