Descobreixi més
Pujar

Què és el Fitxer de morositat d

Què és el Fitxer de morositat d'ICIRED?

ICIRED ésun sistema d'informació de crèdit basat en la reciprocitat i obert a la participació de milers d'autònoms, PIMES i grans empreses. El fitxer de morosos que l'ajuda a prevenir impagaments.

SOL·LICITI UNA DEMO GRATUÏTA

Prevenció i Protecció amb ICIRED

ICIRED és un Sistema d'Informació de Crèdit, basat en la reciprocitat, que tracta dades sobre incidències de pagament amb una antiguitat de 0-90 dies i d'impagats (+ 90 dies en obert).

Disposa d'informació d'incidències de pagament de persones jurídiques i empresaris individuals, aportats pels clients d'ICIRED, a la disposició dels quals es posa aquesta informació per a ajudar-los en la presa de decisions i en la gestió del risc.

Prevenció i Protecció amb ICIRED

Quines dades obtindré quan consulti l'Informa amb ICIRED?

Podrà consultar la informació d'ICIRED quan consulti l’informe de qualsevol empresa a INFORMA i saber si es troba en aquest fitxer d’impagats (+90 dies).

Si l’empresa es troba en aquest fitxer, per cada impagat que tingui aquest NIF obtindrà:

 • Classificació del deutor.
 • Origen del deute.
 • Import total reclamat.
 • Import pendent.
 • Data de l’impagament.

Si l'empresa no es troba a ICIRED, obtindrà:

 • Verificació de què l'empresa no té incidències a ICIRED amb data i hora de la consulta.
Quines dades obtindré quan consulti l

Xifres

544 milions € DEUTE GESTIONAT
9.2 sobre 10 ÍNDEX DE SATISFACCIÓ DE CLIENTS
6 mil CLIENTS

Com funciona ICIRED?

A ICIRED Credit Services són experts no només en el tractament d'informació d'impagaments tradicional de més de 90 dies, sinó també en la informació d'incidències de pagaments de 0 – 90 dies i la seva evolució.

Amb ICIRED pot:

 1. Aportar informació d'incidències de pagaments (0-90 dies) i impagaments (+90 dies) dels seus clients.
 2. Consultar la informació d'altres empreses.

Quines característiques té el fitxer de pagaments i impagaments d'ICIRED Credit Services?

 1. Tractament d'incidències de pagament (0-90 dies) d'empreses i empresaris individuals.
 2. Tractament d'impagaments (+90 dies) d'empreses i empresaris individuals
 3. Import mínim: 50 €.
 4. Límit d'antiguitat dels impagaments: 10 anys per les empreses i 5 anys pels empresaris individuals.
 5. La informació d'empreses amb saldo 0 € serà visible durant 6 mesos.
 6. Servei de vigilància de pagaments i impagaments: noves altes, el canvi d'incidència de pagament a impagament, el saldo 0 €.
Com funciona ICIRED?

Avantatges

 1. Accés a una informació exclusiva, primerenca i actualitzada, que no s'està tractant al mercat.
 2. Obtingui informació creditícia de qualsevol origen de deute.
 3. Complementa les fonts d’informació del mercat.
 4. Augmenti la taxa de recobrament complementant les accions de recobrament de les empreses, a conseqüència de la posada en comú de la informació.
 5. Seguiment de l'evolució de les incidències de pagament mitjançant els sistemes d'alertes.
 6. Accés a informació "positiva", com el saldo 0 €.
 7. Accés a dades diferencials segons el sector on s'origina l'operació.
 8. Estricte compliment de la normativa de protecció de dades i protecció del dret a l’honor.
 9. Accés flexible als serveis: des de la web d'INFORMA, portal web, Batch, API.


Avantatges

Protegeixi’s dels impagaments amb ICIRED

CONSULTI MÉS INFORMACIÓ